Hậu Giang: Xóa 1,7 tỷ đồng tiền nợ cho hàng trăm hộ dân

17/02/2014

Ngày 13/2/2014, ông Trần Thành Lập - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang đã ký quyết định xóa nợ đối với các hộ vay vốn từ nguồn vốn địa phương bị rủi ro do nguyên nhân khách quan. Cụ thể, UBND tỉnh xóa nợ đối với 769 khoản vay của các hộ dân trên địa bàn thuộc NHCSXH tỉnh Hậu Giang từ nguồn vốn địa phương ủy thác qua NHCSXH tỉnh với tổng số tiền là trên 1,7 tỷ đồng. Trong đó, nợ gốc hơn 0,711 tỷ đồng, nợ lãi trên 1 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện xóa nợ cho khách hàng được trích từ Quỹ dự phòng rủi ro tín dụng thuộc NHCSXH tỉnh và giảm trừ vào nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua NHCSXH tỉnh Hậu Giang.

Theo Báo Hậu Giang

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác