Hậu Giang có 7 ấp, khu vực “trắng” hộ nghèo

17/02/2014

Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh, tính đến thời điểm này, toàn tỉnh có 7 ấp, khu vực không còn hộ nghèo. Kết quả này là nhờ những năm qua, tỉnh đã chú trọng thực hiện chương trình, mục tiêu thoát nghèo bền vững với nhiều chính sách hỗ trợ người nghèo một cách thiết thực. Chỉ tính riêng trong năm 2013, NHCSXH tỉnh Hậu Giang đã hỗ trợ vốn vay cho hơn 45.800 lượt hộ nghèo, cận nghèo với tổng số tiền trên 400 tỷ đồng…

Theo Báo Hậu Giang

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác