Ngân hàng chủ động hơn với tín dụng tam nông

17/02/2014

Theo thống kê của Vụ Tín dụng - NHNN, năm 2013 nếu như tăng trưởng tín dụng chung của cả nền kinh tế là 12,51% thì tín dụng cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, nông dân (tam nông) tăng tới 19,67%… Một thống kê nữa có thể chứng minh cho sự khẳng định này là theo số liệu của NHCSXH, tính đến hết năm 2013, tổng dư nợ cho vay các chương trình tín dụng chính sách đạt 121.699 tỷ đồng, nhưng nợ quá hạn chỉ chiếm 0,79% tổng dư nợ.

Theo TBNH

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác