NHCSXH huyện Chư Jút đạt dư nợ trên 177 tỷ đồng

19/02/2014

Theo báo cáo của NHCSXH huyện Chư Jút (Đắk Nông), năm 2013, tổng dư nợ trên 177,54 tỷ đồng, đạt 99,69% kế hoạch năm. Đạt được kết quả này là nhờ thời gian qua đơn vị đã phối hợp với các địa phương trong huyện thành lập Điểm giao dịch tại các xã, thị trấn nhằm tạo điều kiện cho nhân dân vay vốn thuận lợi; phối hợp với các hội, đoàn thể thực hiện phương thức cho vay ủy thác nhằm vừa quản lý tốt nguồn thu, đồng thời thông qua các tổ chức này giúp cho đồng vốn của ngân hàng đến với các hộ nghèo cần vay vốn chính xác hơn.

Theo Báo Đắk Nông

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác