Thành công bước đầu triển khai Dự án hiện đại hoá tin học

19/02/2014

Theo Phó giám đốc NHCSXH huyện Gia Viễn (Ninh Bình) Vũ Văn Thắng cho biết, việc đơn vị thực hiện hệ thống Intellect Corebanking đã đem lại hiệu quả cao, tiết kiệm thời gian giao dịch, thao tác nghiệp vụ của các cán bộ tín dụng được nhanh gọn và chính xác hơn. Bên cạnh đó, việc hạch toán lãi tự động đã giúp công tác thu lãi được dễ dàng, chính xác và tiết kiệm thời gian tính toán theo phương pháp thủ công như trước đây. 

PV

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác