“Tiếp sức” cho hộ cận nghèo tại Bắc Kạn

19/02/2014

Sau gần 1 năm triển khai thực hiện Chương trình tín dụng đối với hộ cận nghèo, NHCSXH tỉnh Bắc Kạn đã “tiếp sức” cho hộ cận nghèo có cơ hội vươn lên thoát nghèo bền vững, ổn định cuộc sống. Đến nay, tổng dư nợ của chương trình đạt hơn 43 tỷ đồng. Theo ông Hà Sỹ Côn - Phó giám đốc NHCSXH tỉnh Bắc Kạn, mức tăng trưởng dư nợ của chương trình trong thời gian qua là cơ sở để NHCSXH giao thêm 60 tỷ đồng cho chi nhánh thực hiện trong năm 2014.

Theo Báo Bắc Kạn

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác