166.307 lượt hộ nghèo Cà Mau được vay vốn chính sách

21/02/2014

Ngày 19/2/2014, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh cho biết, qua 8 năm triển khai thực hiện, thông qua NHCSXH đã cho 166.307 lượt hộ nghèo vay vốn để phát triển sản xuất, với tổng nguồn vốn hơn 903 tỷ đồng.

Theo NTNN

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác