Lồng ghép vốn thực hiện hỗ trợ giảm nghèo

21/02/2014

Liên Bộ Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn lồng ghép các nguồn vốn thực hiện Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững trên địa bàn các huyện nghèo.

Liên Bộ cũng nêu rõ về chính sách cho vay ưu đãi lãi suất, hộ nghèo được vay vốn NHCSXH tối đa 5 triệu đồng/hộ với lãi suất 0% (một lần) trong thời gian 2 năm để mua giống gia súc (trâu, bò, dê) hoặc giống gia cầm chăn nuôi tập trung hoặc giống thủy sản… Các quy định này được thực hiện từ 28/3/2014.

Theo Cổng TTĐTCP

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác