Tuổi trẻ Văn Chấn (Yên Bái) xung kích vì ngày mai lập nghiệp

21/02/2014

Để tuổi trẻ có kiến thức trong lao động, sản xuất, năm 2013, Huyện đoàn Văn Chấn đã phối hợp với các ban, ngành; trong đó NHCSXH huyện giải ngân vay vốn trên 1 tỷ đồng giúp thanh niên phát triển kinh tế. Đến nay, Huyện đoàn đang quản lý trên 36 tỷ đồng với 17/31 xã, thị trấn ký ủy thác với NHCSXH huyện. Thông qua nguồn vốn này đã có nhiều thanh niên vươn lên khó khăn, làm giàu chính đáng trên quê hương mình, hàng năm cho thu nhập trên hàng trăm triệu đồng.

Theo Báo Yên Bái

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác