28.177 lượt hộ nghèo ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được vay vốn chính sách

24/02/2014

Trong 3 năm qua, NHCSXH tỉnh phối hợp với Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố, UBND các xã, phường thị trấn cho 28.177 lượt hộ nghèo và hộ chính sách vay để sản xuất, kinh doanh với số tiền trên 333 tỷ đồng. Trong đó: 8.297 lượt hộ nghèo được vay với số tiền 115 tỷ đồng.

Theo Báo Bà Rịa - Vũng Tàu

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác