Nghiệm thu đề tài “Xây dựng và quản lý phần mềm Sổ quản lý tín dụng trên điện thoại thông minh và máy tính bảng hệ điều hành Android”

12/10/2017
(VBSP News) Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học NHCSXH vừa tổ chức nghiệm thu Đề tài về “Xây dựng và quản lý phần mềm Sổ quản lý tín dụng trên điện thoại thông minh và máy tính bảng hệ điều hành Android” do Giám đốc NHCSXH tỉnh Vĩnh Long Trần Hùng làm Chủ nhiệm đề tài. Tham dự buổi nghiệm thu có Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Lý kiêm Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học NHCSXH cùng các Ủy viên Hội đồng nghiệm thu và đại diện các Ban CMNV tại Hội sở chính, Trung tâm Đào tạo, Trung tâm CNTT.
Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Lý phát biểu tại buổi nghiệm thu

Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Lý phát biểu tại buổi nghiệm thu

Phần mềm Sổ quản lý tín dụng là công cụ quản lý khách hàng tín dụng cực kỳ hữu hiệu góp phần thay đổi căn bản phương pháp quản lý tín dụng của cán bộ tín dụng và cán bộ quản lý NHCSXH. Theo đó, cán bộ ngân hàng đi kiểm tra, đi đối chiếu nợ không cần phải in trước các loại sao kê, tiết giảm được chi phí và thời gian. Khi cần thiết, thông qua Sổ quản lý tín dụng các thông tin về tình hình nợ vay của khách hàng, các mẫu báo cáo tổng hợp và chi tiết được cung cấp đầy đủ để hỗ trợ cán bộ trong các cuộc họp. Từ cơ sơ dữ liệu trên Sổ quản lý tín dụng giúp cán bộ lãnh đạo có thể kiểm tra đột xuất khách hàng hoặc kiểm tra công tác theo dõi địa bàn của cán bộ tín dụng bất cứ lúc nào. Bên cạnh đó, khi được trang bị máy tính bảng, nếu lắp thẻ sim điện thoại 3G, 4G… người sử dụng có thể điện thoại trực tiếp khách hàng vay vốn hoặc truy cập Internet bất cứ đâu nếu có sóng.

Tại buổi nghiệm thu, nhóm nghiên cứu đã trình bày những nội dung chính của đề tài như: Phương pháp nghiên cứu; cơ sở dữ liệu; tính năng của chương trình, hướng dẫn cài đặt môi trường hoạt động của hệ thống Sổ quản lý tín dụng…

Chủ nhiệm đề tài Trần Hùng trình bày báo cáo kết quả nghiên cứu

Chủ nhiệm đề tài Trần Hùng trình bày báo cáo kết quả nghiên cứu

Đánh giá về những nội dung nghiên cứu trong đề tài, các ý kiến phản biện cho rằng: Về bản chất Sổ quản lý tín dụng là một công cụ hỗ trợ cho cán bộ tín dụng trong nghiệp vụ quản lý khách hàng, do vậy nếu cán bộ yếu năng lực nghiệp vụ hoặc cố tình thực hiện sai quy trình thì không thể hiện trên Sổ quản lý tín dụng, điều đó có thể ảnh hưởng đến những quyết định của chính cán bộ tín dụng đó hay người thay thế khách hàng bị ghi nhận không đúng. Mặt khác, máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh dùng để vận hành chương trình là những thiết bị điện tử, nếu không được bảo quản tốt có thể sẽ rơi, vỡ màn hình, hỏng cảm ứng…

Phát biểu tại buổi nghiệm thu, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Lý cho rằng: Đây là đề tài nghiên cứu khoa học cấp TW được Hội đồng đánh giá cao, tuy nhiên nhóm nghiên cứu cần tiếp thu các ý kiến phản biện và đóng góp của các đại biểu về các nội dung trong đề tài. Phó Tổng Giám đốc đề nghị nhóm nghiên cứu cần tiếp tục nghiên cứu để cải tiến, chỉnh sửa, nâng cấp chương trình, bám sát với phần mềm ứng dụng Intellect Core Banking nhằm phát huy tốt tiềm năng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tín dụng NHCSXH.

Đề tài “Xây dựng và quản lý phần mềm Sổ quản lý tín dụng trên điện thoại thông minh và máy tính bảng hệ điều hành Android” đã được Hội đồng nghiệm thu xếp loại Khá.

Hội đồng nghiệm thu chúc mừng nhóm nghiên cứu

Hội đồng nghiệm thu chúc mừng nhóm nghiên cứu

pv

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác