Tỉnh Sóc Trăng có 124 ngàn lượt hộ vượt qua ngưỡng nghèo từ vốn vay chính sách

04/10/2017
(VBSP News) Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2002 - 2017 vừa được UBND tỉnh tổ chức thành công. Đến dự Hội nghị có các Phó Chủ tịch tỉnh Ngô Hùng; Phó Tổng Giám đốc NHCSXH Nguyễn Văn Lý và các Sở, ban ngành, hội, đoàn thể của tỉnh Sóc Trăng.
Các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc nhận Bằng khen của UBND tỉnh Sóc Trăng

Các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc nhận Bằng khen của UBND tỉnh Sóc Trăng

15 năm qua, hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng không ngừng phát triển và ngày càng ổn định; nguồn vốn phục vụ cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách ngày càng tăng, chất lượng tín dụng ngày càng được cải thiện. Đến nay, tổng nguồn vốn đạt 3.015 tỷ đồng, tăng 2.962 tỷ đồng so với khi mới thành lập. Doanh số cho vay đạt trên 5.627 tỷ đồng, với hơn 471 ngàn lượt khách hàng được vay vốn; tổng dư nợ đạt trên 3.000 t đồng, với 3.399 Tổ tiết kiệm và vay vốn tại các ấp. Nguồn vốn ưu đãi đã giúp cho 124 ngàn lượt hộ vượt qua ngưỡng nghèo, giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân hàng năm trên 2,5%; thu hút tạo việc làm mới cho trên 123 ngàn lao động, trong đó có trên 1,6 ngàn lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; giúp cho gần 44 ngàn HSSV có vốn trang trải chi phí học tập; hơn 50 ngàn hộ được xây dựng công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, xây dựng 26 ngàn căn nhà cho hộ nghèohơn 45 ngàn lượt hộ ở vùng khó khăn được vay vốn SXKD...góp phần tích cực vào công tác giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Tuy nhiên, nhu cầu vay vốn của các đối tượng chính sách trên địa bàn còn nhiều; công tác phối hợp để củng cố, nâng cao chất lượng ủy thác, chất lượng hoạt động Tổ tiết kiệm và vay vốn ở còn yếu, hiệu quả chưa cao.NHCSXH tỉnh còn gặp nhiều khó khăn trong công tác xử lý nợ đối với các trường hợp hộ vay không còn ở địa phương do đi làm ăn xa hoặc chuyển đến nơi khác sinh sống; chất lượng tín dụng tuy đã được cải thiệnnhưng tỷ lệ nợ quá hạn vẫn còn cao.

Để khắc phục những hạn chế trong quá trình hoạt động của NHCSXH tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Ngô Hùng đề nghị NHCSXH tỉnh cần tập trung quán triệt sâu sắc các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín dụng chính sách; tranh thủ tối đa nguồn vốn hỗ trợ từ Trung ương và tập trung mọi nguồn lực tại chỗ để đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách; phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương các cấp để nâng cao chất lượng tín dụng. Đối với các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để giải quyết kịp thời những tồn tại. Các tổ chức hội, đoàn thể phối hợp chặt chẽ hơn nữa với NHCSXH nhằm tổ chức thực hiện tốt nội dung văn bản liên tịch về ủy thác cho vay; đồng thời phối hợp chặt chẽ giữa việc đầu tư vốn tín dụng chính sách với hướng dẫn tổ chức sản xuất, tập huấn KHKT gắn với các chương trình khuyến nông, khuyến ngư, nhân rộng các mô hình vay và sử dụng vốn tín dụng chính sách có hiệu quả.

Dịp này, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 39 tập thể và 64 cá nhân; Tổng Giám đốc NHCSXH tặng Giấy khen cho 02 tập thể và 43 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2002 - 2017.

Lưu Quang Bình thực hiện

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác