15 năm qua tỉnh Thái Bình có 87 nghìn hộ thoát nghèo từ nguồn vốn ưu đãi

02/10/2017
(VBSP News) Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác tại tỉnh Thái Bình vừa được UBND tỉnh tổ chức vào sáng nay (02/10) tại Trung tâm Hội nghị tỉnh do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang chủ trì. Tới dự Hội nghị có các đồng chí Lê Ngọc Bảo, Ủy viên HĐQT NHCSXH - Trưởng Ban kiểm soát; Đàm Văn Vượng - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cùng Lãnh đạo các Sở, ban ngành, NHCSXH trên địa bàn.

Phó Chủ tịch tỉnh Thái Bình Nguyễn Hoàng Giang trao Bằng khen UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc tiêu biểu trong 15 năm thực hiện Nghị định 78 của Chính phủ về tín dụng chính sách đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác

Phó Chủ tịch tỉnh Thái Bình Nguyễn Hoàng Giang trao Bằng khen UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc tiêu biểu trong 15 năm thực hiện Nghị định 78 của Chính phủ về tín dụng chính sách đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác

15 năm qua, tỉnh Thái Bình đã chủ động khắc phục mọi khó khăn, kịp thời chuyển tải nguồn vốn tín dụng ưu đãi đến đúng đối tượng thụ hưởng để phát triển SXKD, tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống. Đến nay, tổng nguồn vốn hoạt động của chi nhánh đạt  2.514 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn TW chiếm trên 88,3%, nguồn vốn ủy thác đầu tư từ ngân sách địa phương chiếm trên 1% và nguồn vốn huy động tại địa phương chiếm 10,7%. Tổng doanh số cho vay trong 15 năm qua đạt 7.717 tỷ đồng với trên 923 nghìn lượt hộ được vay vốn. Tổng dư nợ đạt 2.510 tỷ đồng với gần 102 nghìn khách hàng còn dư nợ. Nguồn vốn tín dụng chính sách đã giúp 87 nghìn hộ trên địa bàn tỉnh thoát nghèo; thu hút tạo việc làm cho gần 82 nghìn lao động; giúp 91 nghìn HSSV có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập, cải tạo và xây dựng mới 234 nghìn công trình cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; hỗ trợ xây dựng mới trên 4 nghìn căn nhà ở cho hộ nghèo. Nguồn vốn tín dụng chính sách đã góp phần tích cực trong việc thực hiện mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2011 - 2015, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm từ 9,16% năm 2011 xuống 2,9% năm 2015, riêng năm 2016 tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 0,66% theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều.

Các tập thể, cá nhận nhận Giấy khen của Tổng Giám đốc NHCSXH

Các tập thể, cá nhận nhận Giấy khen của Tổng Giám đốc NHCSXH

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Hoàng Giang đã ghi nhận và biểu dương những đóng góp tích cực của cán bộ viên chức, người lao động NHCSXH tỉnh Thái Bình và cấp ủy, chính quyền, tổ chức hội, đoàn thể trên địa bàn đã tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả, chất lượng các chương trình tín dụng chính sách, từ đó góp phần thực hiện tốt mục tiêu giảm nghèo nhanh, bền vững, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới và bảo đảm an sinh xã hội. Để Nghị định số 78 mang lại hiệu quả cao hơn nữa, đồng chí yêu cầu thời gian tới NHCSXH tỉnh tăng cường tuyên truyền các chủ trương, chính sách tín dụng ưu đãi để người dân biết và có trách nhiệm trong việc sử dụng vốn vay có hiệu quả; bám sát và tiếp nhận đầy đủ, kịp thời các nguồn vốn, mở rộng công tác huy động vốn nhàn rỗi trong dân cư bằng nhiều hình thức để kịp thời bổ sung nguồn vốn cho vay; tham mưu cho UBND các cấp nhiều biện pháp gắn hoạt động cho vay ưu đãi với các chương trình khuyến công, khuyến nông, khuyến ngư, chuyển giao KHKT để việc sử dụng vốn vay đạt hiệu quả cao nhất; tăng cường sự phối hợp với các cấp, các ngành nhất là các tổ chức, hội đoàn thể làm cầu nối chuyển tải nguồn vốn tín dụng chính sách kịp thời đến đúng đối tượng thụ hưởng; tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ ý thức tinh thần trách nhiệm trong việc xây dựng mối quan hệ thống nhất trong mỗi đơn vị.

Nhân dịp này, 61 tập thể và 30 cá nhân đã được biểu dương khen thưởng về thành tích xuất sắc tiêu biểu trong 15 năm thực hiện Nghị định số 78 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Minh Hương thực hiện

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác