Tín dụng chính sách - Điểm tựa của người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Bình Phước

29/09/2017
(VBSP News) Ngày 29/9/2017, UBND tỉnh Bình Phước đã tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn, giai đoạn 2002 - 2017 do Phó Chủ tịch tỉnh Nguyễn Tiến Dũng chủ trì. Tới dự Hội nghị có Phó Tổng Giám đốc NHCSXH Nguyễn Mạnh Tú cùng Lãnh đạo các Sở, ban ngành, hội, đoàn thể, địa phương của tỉnh Bình Phước.

Phó Phó Chủ tịch tỉnh Nguyễn Tiến Dũng chúc mừng các tập thể, cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen

Phó Phó Chủ tịch tỉnh Nguyễn Tiến Dũng chúc mừng các tập thể, cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen

15 năm qua, hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Phước luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác. Đến thời điểm hiện tại NHCSXH tỉnh Bình Phước đang thực hiện 13 chương trình tín dụng ưu đãi với  tổng dư nợ là 1.924 tỷ đồng (tăng 13,9 lần so với năm 2002), tỷ lệ nợ quá hạn chỉ chiếm 0,21% tổng dư nợ.

Nguồn vốn ưu đãi đã giúp 387 nghìn lượt hộ thoát nghèo; hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm cho 22 nghìn lao động; giúp hơn 35 nghìn HSSV có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập; xây dựng 160 nghìn công trình cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn và 3.490 căn nhà được xây dựng từ chương trình cho vay hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở.

Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Mạnh Tú chúc mừng các tập thể, cá nhân được Tổng Giám đốc NHCSXH tặng Giấy khen

Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Mạnh Tú chúc mừng các tập thể, cá nhân được Tổng Giám đốc NHCSXH tặng Giấy khen

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Tổng Giám đốc NHCSXH Nguyễn Mạnh Tú ghi nhận và biểu dương thành tích mà NHCSXH tỉnh đã đạt được thời gian qua. Đồng thời, đề nghị NHCSXH tỉnh tập trung bám sát chỉ đạo của Trung ương, địa phương để thực hiện hiệu quả về tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn; tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cùng cấp trong việc thực hiện tốt Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng trên cơ sở củng cố Tổ tiết kiệm và vay vốn gắn với nâng cao chất lượng hoạt động tại các Điểm giao dịch xã; các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác cho vay vốn cần làm tốt hơn vai trò cầu nối, đưa nguồn vốn chính sách đến với người nghèo và các đối tượng chính sách được kịp thời.

Kết luận Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng khẳng định, hoạt động của NHCSXH trên địa bàn tỉnh đã có những đóng góp rất tích cực, giúp tỉnh giảm nghèo một cách bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới và góp phần ổn định trật tự an ninh xã hội trên địa bàn tỉnh. Đồng chí đề nghị các Sở, ban ngành phối hợp chặt chẽ với NHCSXH thực hiện tốt các chương trình cho vay, giúp người nghèo và các đối tượng chính sách sử dụng nguồn vốn hiệu quả cao nhất.

Nhân dịp này, 17 tập thể và 69 cá nhân đã được Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước tặng Bằng khen; 21 tập thể, 46 cá nhân được Tổng Giám đốc NHCSXH tặng Giấy khen vì đã có thành tích đóng góp tích cực trong 15 năm thực hiện tín dụng chính sách xã hội giai đoạn 2002 - 2017.

Bùi Thanh thực hiện

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác