Lạng Sơn có trên 34 nghìn hộ thoát nghèo từ nguồn vốn ưu đãi

29/09/2017
(VBSP News) 15 năm qua, tín dụng chính sách được NHCSXH tỉnh Lạng Sơn thực hiện đã góp phần tạo việc làm cho hơn 160 nghìn lao động; giúp gần 20 nghìn HSSV có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn đi học; trên 61 nghìn công trình cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn được xây dựng; 6.009 ngôi nhà được sửa chữa, cải tạo, xây dựng mới... Đó là kết quả nổi bật được ghi nhận tại Hội nghị trực tuyến tổng kết 15 năm hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2002 - 2017.

Quang cảnh Hội nghị

Quang cảnh Hội nghị

Tới dự Hội nghị tổng kết có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Tiến Thiệu; Phó Tổng Giám đốc NHCSXH Nguyễn Đức Hải cùng Thường trực HĐND, các thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh và đại biểu ở các điểm cầu huyện, thành phố.

Có thể nói, hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 15 năm qua luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh cùng với sự phối hợp chặt chẽ của các Sở, ban ngành, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác chuyển tải kịp thời nguồn vốn tín dụng ưu đãi, giúp hàng nghìn người nghèo và các đối tượng chính sách có điều kiện phát triển kinh tế, giải quyết việc làm. Tổng dư nợ 10 chương trình tín dụng đến nay đạt 2.545 tỷ đồng, tăng 2.399 tỷ đồng, gấp 19,4 lần so với năm 2002, tốc độ tăng trưởng dư nợ bình quân hàng năm đạt 21%. Hiện có 75.501 hộ nghèo và các đối tượng chính sách còn dư nợ.

Các tập thể, cá nhân được UBND tỉnh và NHCSXH khen thưởng

Các tập thể, cá nhân được UBND tỉnh và NHCSXH khen thưởng

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu và Phó Tổng Giám đốc NHCSXH Nguyễn Đức Hải ghi nhận những kết quả đạt được trong hoạt động của NHCSXH tỉnh thời gian qua. Tín dụng chính sách đã được cấp ủy, chính quyền, các ngành ghi nhận và đánh giá cao; các tầng lớp nhân dân đồng tình ủng hộ, đặc biệt là người nghèo và các đối tượng chính sách.

Để góp phần hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2017 và thực hiện tốt tín dụng ưu đãi trên địa bàn tỉnh thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch tỉnh yêu cầu các cấp địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; quan tâm, tạo mọi điều kiện, hỗ trợ về nguồn lực cho hoạt động tín dụng chính sách; hàng năm trích nguồn ngân sách địa phương ủy thác sang NHCSXH để thực hiện tín dụng ưu đãi trên địa bàn; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và đặc biệt là công tác tuyên truyền, bình xét cho vay đúng đối tượng; đưa mục đích sử dụng vốn vay gắn liền với hỗ trợ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, khuyến công, khuyến nông.

Nhân dịp này, các tập thể, cá nhân xuất sắc trong công tác phối hợp, thực hiện tín dụng chính sách cũng đã vinh dự được UBND tỉnh và NHCSXH khen thưởng.

Tâm An thực hiện

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác