Dấu ấn 15 năm tín dụng chính sách tại Thừa Thiên - Huế

28/09/2017
(VBSP News) Sáng 28/9/2017, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tổ chức thành công Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện tín dụng chính sách trên địa bàn giai đoạn 2002 - 2017 do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dung chủ trì. Tham dự Hội nghị có Phó Tổng Giám đốc NHCSXH Trần Lan Phương cùng các lãnh đạo các Sở, ban ngành, NHCSXH trên địa bàn.

NHCSXH tỉnh Thừa Thiên - Huế nhận Cờ thi đua của NHNN Việt Nam

NHCSXH tỉnh Thừa Thiên - Huế nhận Cờ thi đua của NHNN Việt Nam

Sau 15 năm đi vào hoạt động, được sự quan tâm, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp, sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức chính trị - xã hội, NHCSXH tỉnh Thừa Thiên - Huế đã chuyển tải kịp thời nguồn vốn đến 193 nghìn lượt hộ nghèo, 54 nghìn lượt hộ cận nghèo và trên 23 nghìn lượt hộ mới thoát nghèo để phục vụ SXKD, góp phần nâng cao đời sống; giúp cho gần 264 nghìn lao động được tạo mới việc làm; 72 nghìn HSSV có vốn để trang trải học tập; xây dựng được 50 nghìn công trình cung cấp nước sạch,…

Nhiệm vụ từ nay đến năm 2020, NHCSXH tỉnh Thừa Thiên - Huế sẽ bám sát kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, tập trung nguồn vốn đáp ứng kịp thời nhu cầu của hộ nghèo và các đối tượng chính sách, góp phần ổn định xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân.

Các tập thể, cá nhận nhận giấy khen của Tổng Giám đốc NHCSXH vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động tín dụng chính sách

Các tập thể, cá nhận nhận giấy khen của Tổng Giám đốc NHCSXH vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động tín dụng chính sách

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dung và Phó Tổng Giám đốc NHCSXH Trần Lan Phương đánh giá cao kết quả hoạt động NHCSXH Thừa Thiên - Huế đạt được trong những năm qua. Thời gian tới, yêu cầu đơn vị cần nỗ lực hơn nữa để đảm bảo 100% người nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu và đủ điều kiện tiếp cận được nguồn vốn tín dụng chính sách, các sản phẩm và dịch vụ do NHCSXH cung cấp; tập trung ưu tiên giải ngân nguồn vốn chính sách cho 38 xã và 02 huyện Quảng Điền, Nam Đông; phấn đấu đến năm 2020 có 61 xã và 02 huyện đạt chuẩn nông thôn mới; đồng thời tiếp tục cho vay chương trình tín dụng giải quyết việc làm gắn với phát triển ngành nghề nông thôn và giảm nghèo bền vững, từng bước giúp người dân có cuộc sống tốt hơn.

Nhân dịp này, NHCSXH tỉnh Thừa Thiên - Huế vinh dự được NHNN Việt Nam tặng Cờ thi đua vì đã có thành tích dẫn đầu trong phong trào thi đua; các cá nhân, đơn vị có thành tích xuất sắc trong hoạt động tín dụng chính sách những năm qua cũng được nhận khen thưởng từ Tổng Giám đốc NHCSXH.

Thùy Nhung thực hiện

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác