Tín dụng chính sách ở Cao Bằng phải gắn với việc chuyển giao KHKT

27/09/2017
(VBSP News) Ngày 27/9/2017, UBND tỉnh Cao Bằng tổ chức Hội nghị trực tuyến với 13 điểm cầu tại các huyện, thành phố về tổng kết 15 năm thực hiện tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn giai đoạn 2002 - 2017.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bích Ngọc trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu 15 thực hiện tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bích Ngọc trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu 15 thực hiện tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn

Dự Hội nghị có Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Đàm Văn Eng; Nguyễn Bích Ngọc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phó Tổng Giám đốc NHCSXH Nguyễn Đức Hải và đại diện các Sở, ban ngành liên quan.

Trải qua 15 năm thực hiện tín dụng chính sách xã hội theo Nghị định 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ, hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Cao Bằng luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND và sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh. Nguồn vốn tín dụng chính sách đã được tập trung cho vay người nghèo và các đối tượng chính sách.

Thực hiện các chương trình tín dụng chính sách, 15 năm qua, NHCSXH tỉnh Cao Bằng đã cho vay được 310.666 lượt người nghèo và các đối tượng chính sách với doanh số cho vay 5.557 tỷ đồng. Tổng dư nợ 13 chương trình tín dụng chính sách đến nay đạt 2.212 tỷ đồng, tăng 22 lần so với ngày đầu thành lập (2002). Từ nguồn vốn ưu đãi đã có 2.035 lao động đi lao động có thời hạn ở nước ngoài; giúp 22.045 HSSV có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện học tập; xây dựng 33.746 công trình cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường; hỗ trợ xây dựng 5.891 ngôi nhà cho hộ nghèo; mua trên 100 nghìn con trâu, bò cày kéo…

Quang cảnh Hội nghị

Quang cảnh Hội nghị

Mục tiêu đến năm 2020, NHCSXH tỉnh Cao Bằng phấn đấu đạt tổng dư nợ khoảng 2.800 tỷ đồng, tăng trưởng trên 8%/năm. 100% người nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu và đủ điều kiện để tiếp cận các sản phẩm, dịch vụ do NHCSXH cung cấp. Thực hiện tốt Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của hệ thống chính trị trong việc thực hiện tín dụng chính sách xã hội, góp phần thực hiện thành công Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Đàm Văn Eng và Phó Tổng Giám đốc NHCSXH Nguyễn Đức Hải đánh giá cao những kết quả đạt được trong hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn. Đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành đặc biệt quan tâm đến công tác nâng cao chất lượng tín dụng, chất lượng ủy thác, chất lượng hoạt động của Tổ tiết kiệm và vay vốn; thường xuyên kiện toàn, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Điểm giao dịch tại các xã, phường, thị trấn để phục vụ nhân dân. Gắn kết tín dụng chính sách với hướng dẫn tổ chức sản xuất, gắn với các chương trình khuyến nông, khuyến ngư, chuyển giao KHKT vào sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt; nhân rộng những mô hình làm ăn hiệu quả trên địa bàn. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về hiệu quả tín dụng chính sách, các mô hình làm ăn có hiệu quả, các chủ trương, chính sách mới liên quan đến tín dụng chính sách.

Nhân dịp này, 07 tập thể và 10 cá nhân được UBND tỉnh tặng Bằng khen; 29 tập thể, 57 cá nhân được Tổng Giám đốc NHCSXH tặng Giấy khen có nhiều thành tích trong hoạt động tín dụng chính sách giai đoạn 2002 - 2017.

 

Minh Hòa thực hiện

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác