Tỉnh Điện Biên tổng kết 15 năm thực hiện tín dụng chính sách xã hội

26/09/2017
(VBSP News) Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Điện Biên vừa được UBND tỉnh Điện Biên tổ chức thành công vào ngày 26/9/2017. Tới dự Hội nghị có Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lò Văn Muôn; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Quý; Phó Tổng Giám đốc NHCSXH Hoàng Minh Tế và các Sở, ban ngành, hội, đoàn thể, địa phương của tỉnh.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Quý trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Quý trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể

Hoạt động tín dụng chính sách xã hội có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, hỗ trợ đồng bào các DTTS phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững. Trong 15 năm qua, nguồn vốn thực hiện các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh Điện Biên là trên 2.400 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn từ Trung ương là 2.331 tỷ đồng (chiếm 97,03%), nguồn vốn huy động tại địa phương đạt trên 71 tỷ đồng, chiếm 2,97%. Hiện tại, NHCSXH tỉnh Điện Biên đang triển khai 18 chương trình cho vay ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác với tổng doanh số cho vay đạt trên 5.000 tỷ đồng. Tổng dư nợ các chương trình trên 2.300 tỷ đồng, chất lượng tín dụng luôn được kiểm soát và đảm bảo. Tỷ lệ nợ quá hạn chỉ chiếm dưới 0,5% tổng dư nợ; tỷ lệ thu lãi hàng năm đạt trên 95%.

Tín dụng chính sách 15 năm qua đã giải quyết cho gần 334 nghìn lượt người nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn; trên 155 nghìn lượt lao động được tạo thêm việc làm mới; 653 lao động đi xuất khẩu lao động nhờ vốn vay ưu đãi; trên 21 nghìn HSSV được vay vốn đi học; xây dựng gần 16 nghìn công trình cung cấp nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn, trên 13 nghìn căn nhà ở cho người nghèo…

Phó Tổng Giám đốc NHCSXH Hoàng Minh Tế trao Giấy khen của Tổng Giám đốc NHCSXH cho các tập thể, cá nhân

Phó Tổng Giám đốc NHCSXH Hoàng Minh Tế trao Giấy khen của Tổng Giám đốc NHCSXH cho các tập thể, cá nhân

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Tổng Giám đốc NHCSXH Hoàng Minh Tế cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ và các Sở, ngành của tỉnh Điện Biên đã tạo mọi điều kiện cho hoạt động của đơn vị giúp đơn vị đưa đồng vốn tín dụng chính sách đến với hộ gia đình nghèo và các đối tượng chính sách khác kịp thời, hiệu quả, góp phần tích cực trong công tác giảm nghèo bền vững và bảo đảm an sinh xã hội, đồng thời đề nghị tỉnh Điện Biên tiếp tục quan tâm chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh phổ biến, quán triệt và thực hiện tốt Chỉ thị 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội và bổ sung vào nguồn vốn cho vay tới hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác từ nguồn vốn địa phương…

Ghi nhận hiệu quả đóng góp từ nguồn vốn tín dụng chính sách của Chính phủ thông qua NHCSXH tại địa bàn, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lò Văn Muôn đã biểu dương những kết quả NHCSXH tỉnh đạt được. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy đề nghị NHCSXH tỉnh thời gian tới tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được nêu ra, trong đó nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm: Tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ngành liên quan thực hiện tốt Chỉ thị 40 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt đông tín dụng chính sách xã hội; chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động trong từng giai đoạn phù hợp, bám sát các chương trình, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao hiệu quả hoạt động tại các Điểm giao dịch xã…

Cũng nhân dịp này, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 20 tập thể, 50 cá nhân; Tổng Giám đốc NHCSXH tặng Giấy khen cho 01 tập thể, 20 cá nhân, đã có thành tích xuất sắc trong 15 năm thực hiện tín dụng chính sách xã hội.

Huy Sơn thực hiện

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác