Dấu ấn tín dụng chính sách ở Vĩnh Phúc

26/09/2017
(VBSP News) Sáng nay (26/9/2017), UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức thành công Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2002 - 2017. Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Ngọc Bình; Phó Tổng Giám đốc NHCSXH Nguyễn Đức Hải và đại diện các Sở, ban ngành, UBND huyện, thị; các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác và UBND các xã, phường, thị trấn.

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện các chương trình tín dụng chính sách xã hội giai đoạn 2002 - 2017 vinh dự nhận Bằng khen của UBND tỉnh Vĩnh Phúc

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện các chương trình tín dụng chính sách xã hội giai đoạn 2002 - 2017 vinh dự nhận Bằng khen của UBND tỉnh Vĩnh Phúc

Qua 15 năm triển khai Nghị định 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách, hoạt động tín dụng chính sách xã hội do NHCSXH tỉnh Vĩnh Phúc triển khai thực hiện trên địa bàn đã đạt nhiều kết quả quan trọng, đóng góp tích cực vào sự nghiệp giảm nghèo, tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới.

Toàn tỉnh Vĩnh Phúc hiện đang duy trì hoạt động 2.440 Tổ tiết kiệm và vay vốn; 137 Điểm giao dịch cấp xã; ủy thác cho vay qua 4 tổ chức chính trị - xã hội với doanh số cho vay đạt 5.500 tỷ đồng; tổng dư nợ đến thời điểm hiện tại đạt trên 2.266 tỷ đồng, tăng 18 lần so với khi mới thành lập (năm 2002).

Từ 03 chương trình tín dụng ban đầu, đến nay NHCSXH tỉnh Vĩnh Phúc đã cho vay 12 chương trình, giúp 142 nghìn lượt hộ nghèo, 17 nghìn lượt hộ cận nghèo, gần 6.000 lượt hộ mới thoát nghèo có cơ hội tiếp cận vốn vay ưu đãi để đầu tư SXKD; giúp 23 nghìn dự án thuộc chương trình cho vay giải quyết việc làm và thu hút được trên 25 nghìn lao động có việc làm ổn định; giúp 1.350 lượt người vay vốn đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; hơn 2.100 hộ đồng bào DTTS vay vốn để SXKD, cải thiện đời sống; gần 4,9 nghìn hộ nghèo làm mới và sửa chữa nhà ở; gần 79 nghìn lượt HSSV có hoàn cảnh khó khăn vay vốn trang trải chi phí học tập…

Phó Tổng Giám đốc NHCSXH Nguyễn Đức Hải tặng Giấy khen của NHCSXH cho các cá nhân có thành tích tiêu biểu thời gian qua

Phó Tổng Giám đốc NHCSXH Nguyễn Đức Hải tặng Giấy khen của NHCSXH cho các cá nhân có thành tích tiêu biểu thời gian qua

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Tổng Giám đốc NHCSXH Nguyễn Đức Hải biểu dương và ghi nhận những kết quả quan trọng trong triển khai thực hiện tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn 15 năm qua. Phó Tổng Giám đốc đề nghị trong thời gian tới, NHCSXH tỉnh Vĩnh Phúc cần tiếp tục tham mưu UBND tỉnh huy động mọi nguồn lực cho tín dụng chính sách hội; tăng cường rà soát, xác định các đối tượng cho vay, đảm bảo đúng đối tượng được thụ hưởng; thực hiện tốt Chỉ thị 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác tín dụng chính sách xã hội; duy trì nâng cao hiệu quả hoạt động của mạng lưới; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, tích cực tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò của tín dụng chính sách xã hội…

Kết luận Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành khẳng định, trong 15 năm hoạt động, tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị thời gian tới, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh cần tiếp tục tuyên truyền và thực hiện có hiệu quả tín dụng chính sách xã hội; các Sở, ban, ngành, các tổ chức đoàn thể cần phối hợp chặt chẽ với NHCSXH để nâng cao chất lượng các chương trình tín dụng.

Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 17 tập thể và 68 cá nhân; Tổng Giám đốc NHCSXH tặng Giấy khen cho 18 tập thể, 49 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động tín dụng chính sách xã hội tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2002 - 2017.

Nguyễn Khánh thực hiện

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác