Trái ngọt từ tín dụng chính sách

(VBSP News) Vĩnh Long là tỉnh có lợi thế và điều kiện tự nhiên thích hợp phát triển cây ăn trái vùng nhiệt đới với nhiều chủng loại phong phú, thơm ngon có tiếng như bưởi Năm Roi Bình Minh, quýt, chôm chôm, nhãn, măng cụt, xoài cát… Góp phần tạo dựng thương hiệu cho trái cây Vĩnh Long phải kể đến nguồn vốn vay ưu đãi.

Với 13 chương trình tín dụng ưu đãi, trong thời gian qua NHCSXH tỉnh Vĩnh Long đã giúp 98.996 người nghèo và các đối tượng chính sách có điều kiện phát triển sản xuất, mở rộng diện tích trồng cây trái. Bên cạnh  việc hỗ trợ nguồn vốn vay, NHCSXH tỉnh phối hợp với Sở, ngành liên quan tạo điều kiện lồng ghép có hiệu quả các chương trình tín dụng với các chương trình khác như: khuyến nông, khuyến công, khuyến ngư, chuyển giao KHKT…

Từ kết quả khả quan của việc thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách cũng là nhờ sự quan tâm, lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền đối với chương trình tín dụng chính sách. Đồng cảm với niềm vui ấy của các hộ vay, chúng tôi theo chân họ để tìm hiểu và đánh giá về hiệu quả của các chương trình tín dụng chính sách do NHCSXH thực hiện đã tham gia thiết thực và hiệu quả vào các chương trình mục tiêu của tỉnh Vĩnh Long góp phần giữ vững ổn định chính trị, an ninh trật tự, an toàn xã hội và bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương.