Tín dụng chính sách ở Tây Ninh đã giúp cho 36 ngàn lao động trên địa bàn có việc làm ổn định

04/10/2017
(VBSP News) UBND tỉnh Tây Ninh vừa tổ chức thành công Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn giai đoạn 2002 - 2017. Đến dự Hội nghị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thắng; Phó Tổng Giám đốc NHCSXH Võ Minh Hiệp; cùng Thường trực HĐND, UBMTTQ tỉnh, các Sở, ban ngành, đoàn thể, địa phương.
Phó Tổng Giám đốc Võ Minh Hiệp tặng Giấy khen của NHCSXH cho các tập thể, cá nhân

Phó Tổng Giám đốc Võ Minh Hiệp tặng Giấy khen của NHCSXH cho các tập thể, cá nhân

Trong 15 năm qua, tín dụng chính sách xã hội tại tỉnh Tây Ninh luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác vốn vay.

Hiện nay NHCSXH tỉnh Tây Ninh đang triển khai thực hiện 11 chương trình tín dụng chính sách với tổng dư nợ đạt 1.559 tỷ đồng, cho 107.301 khách hàng vay, tăng gần 19 lần so với thời điểm mới thành lập (2002).

Nguồn vốn vay ưu đãi đã giải quyết cho 36 ngàn lao động trên địa bàn có việc làm ổn định, góp phần tăng thu nhập, ổn định cuộc sống; giúp 31 ngàn hộ vượt qua ngưỡng nghèo; hơn 48 ngàn HSSV được vay vốn đi học,… góp phần đáng kể vào việc thực hiện các mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, giải quyết việc làm và xây dựng nông thôn mới.

NHCSXH tỉnh Tây Ninh phấn đấu đến năm 2020 mức tăng trưởng nguồn vốn bình quân hàng năm từ 12% trở lên, trong đó nguồn vốn từ ngân sách địa phương tăng tối thiểu 15 tỷ đồng; phấn đấu mức tăng trưởng dư nợ bình quân tối thiểu 10%, tập trung cho vay các chương trình mới, ưu tiên đầu tư đối tượng là hộ nghèo, cận nghèo.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Tổng Giám đốc NHCSXH Võ Minh Hiệp đã ghi nhận và biểu dương thành tích mà NHCSXH tỉnh đạt được thời gian qua. Đồng thời, đề nghị NHCSXH tỉnh tập trung bám sát chỉ đạo của Trung ương, địa phương để thực hiện hiệu quả về tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn; tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng tín dụng trên cơ sở củng cố Tổ tiết kiệm và vay vốn gắn với nâng cao chất lượng hoạt động tại các Điểm giao dịch xã; phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác thực hiện tốt hơn nữa hoạt động ủy thác, tăng cường, kiểm tra, giám sát, chỉ đạo làm tốt công tác bình xét đối tượng vay vốn cho vay, giúp người vay sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả, thoát nghèo bền vững.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thắng đề nghị NHCSXH tỉnh cần tập trung huy động mọi nguồn lực để đáp ứng ngày càng tốt nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác; NHCSXH tỉnh và cấp huyện/thành phố phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác rà soát, giải ngân kịp thời cho các đối tượng thụ hưởng. Đồng thời, phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan có thẩm quyền tổ chức lồng ghép các chương trình, dự án SXKD, chuyển đổi cơ cấu, lựa chọn cây trồng vật nuôi, ngành nghề, các chương trình chuyển giao công nghệ, khuyến công, khuyến nông, định hướng thị trường với việc triển khai tín dụng trên địa bàn.

Nhân dịp này, 25 tập thể, 28 cá nhân đã được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen; Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh Tây Ninh tặng Giấy khen cho 32 tập thể và 68 cá nhân; 18 tập thể, 44 cá nhân được Tổng Giám đốc NHCSXH tặng Giấy khen vì đã có thành tích đóng góp xuất sắc trong 15 năm hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2002 - 2017.

Thanh Nhi thực hiện

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác