Tỉnh Trà Vinh tổng kết 15 năm thực hiện tín dụng chính sách xã hội

04/10/2017
(VBSP News) UBND tỉnh Trà Vinh vừa tổ chức thành công Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn giai đoạn 2002 - 2017 do Chủ tịch Đồng Văn Lâm chủ trì. Phó Tổng Giám đốc NHCSXH Nguyễn Văn Lý và Lãnh đạo các Sở, ban ngành tại địa phương đã tới dự Hội nghị.
Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Văn Lâm tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Văn Lâm tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân

Qua 15 năm hoạt động, tổng doanh số cho vay các chương trình tín dụng ưu đãi tại NHCSXH tỉnh Trà Vinh đạt 5.987 tỷ đồng, với trên 452 ngàn lượt khách hàng được vay vốn. Tổng dư nợ hiện nay đạt 1.982 tỷ đồng, với trên 127 ngàn hộ còn dư nợ, bình quân dư nợ 16 triệu đồng/hộ.

Nguồn vốn tín dụng ưu đãi đã giúp trên 452 ngàn lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách được tiếp cận vốn vay ưu đãi, trong đó có trên 54 ngàn hộ thoát nghèo; thu hút tạo việc làm mới cho trên 73 ngàn lao động; gần 1.000 lao động được đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; trên 20 ngàn HSSV có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn trang trải chi phí học tập; hỗ trợ xây dựng gần 51 ngàn công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn và xây dựng gần 30 ngàn căn nhà ở cho hộ nghèo.

Phát huy những kết quả đạt được, NHCSXH tỉnh Trà Vinh đã đề mục tiêu, nhiệm vụ đến năm 2020 là phấn đấu 100% người nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu và đủ điều kiện đều được tiếp cận các sản phẩm, dịch vụ của NHCSXH; tăng trưởng tín dụng bình quân hàng năm từ 8 -10%; giảm tỷ lệ nợ quá hạn dưới 0,3%; triển khai đầy đủ kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tín dụng chính sách; nâng cao hiệu quả hoạt động tại Điểm giao dịch xã; phối hợp, lồng ghép hoạt động tín dụng chính sách với hoạt động hỗ trợ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, KHKT nhằm phát huy cao nhất hiệu quả của vốn vay ưu đãi…

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh Đồng Văn Lâm và Phó Tổng Giám đốc NHCSXH Nguyễn Văn Lý đã biểu dương, ghi nhận những kết quả đạt được của NHCSXH tỉnh trong việc triển khai các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn. Các đồng chí đề nghị, NHCSXH tỉnh Trà Vinh tiếp tục bám sát các quyết định, kế hoạch của TW, UBND tỉnh về giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đồng thời phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các ngành, tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác trong hoạt động tín dụng chính sách để làm tốt hơn công tác cho vay người nghèo và các đối tượng chính sách, góp phần đưa kinh tế địa phương phát triển.

Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Lý chúc mừng các tập thể, cá nhân được nhận Giấy khen của NHCSXH

Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Lý chúc mừng các tập thể, cá nhân được nhận Giấy khen của NHCSXH

Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 16 tập thể và 27cá nhân; Tổng Giám đốc NHCSXH tặng Giấy khen cho 15 tập thể và 50 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2002 - 2017.

Trường On thực hiện

Các tin bài khác