15 năm tín dụng chính sách trên quê hương đất Tổ

03/10/2017
(VBSP News) UBND tỉnh Phú Thọ vừa tổ chức thành công Hội nghị trực tuyến tổng kết 15 năm thực hiện tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2002 - 2017. Tới dự Hội nghị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Kế San; Phó Tổng Giám đốc NHCSXH Nguyễn Văn Lý và đại diện các Sở, ban ngành của tỉnh Phú Thọ.

 

Quang cảnh Hội nghị

Quang cảnh Hội nghị

Sau 15 năm đi vào hoạt động, dưới sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, NHCSXH Việt Nam và sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, NHCSXH tỉnh Phú Thọ đã kịp thời chuyển tải trên 9.000 tỷ đồng cho gần 630 nghìn lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách vay vốn. Nguồn vốn tín dụng chính sách đã giúp 74 nghìn hộ thoát nghèo; trên 5 nghìn hộ thoát cận nghèo; thu hút, tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm cho trên 30 nghìn lao động; gần 95 nghìn HSSV có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn để có điều kiện học tập… Qua đó góp phần quan trọng giảm nghèo bền vững, đồng thời thu hẹp khoảng cách về mức sống trong nhân dân giữa các vùng miền trong tỉnh.

Các tập thể và cá nhân có thành tích  xuất sắc trong 15 năm thực hiện tín dụng chính sách xã hội vinh dự nhận Bằng khen của UBND tỉnh Phú Thọ

Các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong 15 năm thực hiện tín dụng chính sách xã hội vinh dự nhận Bằng khen của UBND tỉnh Phú Thọ

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Kế San và Phó Tổng Giám đốc NHCSXH Nguyễn Văn Lý đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của NHCSXH tỉnh Phú Thọ đạt được 15 năm qua. Các đồng chí yêu cầu, trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền các cấp ưu tiên tập trung nguồn lực cho tín dụng chính sách, gắn với mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới; tiếp tục ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng khó khăn, vùng đồng bào DTTS. Bên cạnh đó, tập trung công tác quản trị, điều hành, củng cố tổ chức, nâng cao năng lực hoạt động của Ban đại diện HĐQT các cấp và các tổ chức có liên quan đến hoạt động tín dụng chính sách; phấn đấu đảm bảo 100% người nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu và đủ điều kiện được tiếp cận sản phẩm, dịch vụ của NHCSXH cung cấp; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm kịp thời nắm bắt, tháo gỡ những tồn tại, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện tín dụng chính sách ở cơ sở.

Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 9 tập thể và 5 cá nhân; Tổng Giám đốc NHCSXH tặng Giấy khen cho 31 tập thể và 79 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2002 - 2017.

 

Hương Giang thực hiện

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác