Tỉnh Hà Tĩnh triển khai kịp thời các chương trình tín dụng chính sách

29/09/2017
(VBSP News) Ngày 29/9/2017, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức thành công Hội nghị trực tuyến tổng kết 15 năm thực hiện tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn giai đoạn 2002 - 2017 do Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh chủ trì. Tham dự Hội nghị có Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn và Phó Tổng Giám đốc NHCSXH Trần Lan Phương cùng Lãnh đạo các Sở, ban ngành tại địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị NHCSXH tỉnh tranh thủ tối đa nguồn vốn từ Trung ương, triển khai kịp thời các chính sách tín dụng, đảm bảo hộ nghèo và các đối tượng chính sách có nhu cầu, đủ điều kiện đều được vay vốn để phát triển SXKD

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị NHCSXH tỉnh tranh thủ tối đa nguồn vốn từ Trung ương, triển khai kịp thời các chính sách tín dụng, đảm bảo hộ nghèo và các đối tượng chính sách có nhu cầu, đủ điều kiện đều được vay vốn để phát triển SXKD

Sau 15 năm hoạt động, NHCSXH tỉnh Hà Tĩnh đã triển khai hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội. Từ 02 chương trình tín dụng khi mới thành lập, đến nay, NHCSXH tỉnh Hà Tĩnh đã cho vay 14 chương trình tín dụng với doanh số cho vay đạt 10.365 tỷ đồng với hơn 425 nghìn lượt người nghèo và các đối tượng chính sách vay vốn.

Tính đến nay, tổng nguồn vốn tại NHCSXH tỉnh Hà Tĩnh đạt 4.096 tỷ đồng, tăng 3.858 tỷ đồng so với năm 2002, tốc độ tăng bình quân là 23,7%/năm. Tổng dư nợ đạt 4.046 tỷ đồng, tăng 3.812 tỷ đồng so với năm 2002 (tăng 17,3 lần) với hơn 154 nghìn khách hàng đang còn dư nợ. Nợ quá hạn giảm dần, tỷ lệ chỉ còn 0,11%; trên 60% số xã không có nợ quá hạn. Tín dụng chính sách đã giúp trên 102 nghìn hộ thoát nghèo, tạo việc làm cho gần 113 nghìn lao động và trên 125 nghìn HSSV có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Tổng Giám đốc NHCSXH Trần Lan Phương nhấn mạnh, nhờ sự chỉ đạo sát sao của UBND, HĐND tỉnh, cấp ủy, chính quyền các cấp và sự linh hoạt, chủ động trong công tác điều hành của NHCSXH tỉnh Hà Tĩnh đã đưa tín dụng chính sách trên địa bàn đạt hiệu quả cao với nhiều chỉ số đứng trong top đầu toàn quốc về chất lượng tín dụng. Phó Tổng Giám đốc yêu cầu NHCSXH tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục bám sát chỉ đạo của HĐQT, Ban điều hành NHCSXH để phát triển theo hướng ổn định, bền vững bảo đảm thực hiện tốt tín dụng chính sách của Nhà nước, đồng thời triển khai các sản phẩm dịch vụ hỗ trợ có hiệu quả, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn.

Phó Tổng Giám đốc Trần Lan Phương chúc mừng NHCSXH tỉnh Hà Tĩnh được NHNN Việt Nam tặng Cờ thi đua

Phó Tổng Giám đốc Trần Lan Phương chúc mừng NHCSXH tỉnh Hà Tĩnh được NHNN Việt Nam tặng Cờ thi đua

Phát biểu kết luận Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh ghi nhận và biểu dương NHCSXH các cấp, các đoàn thể tham gia ủy thác trong việc thực hiện tín dụng chính sách, đồng thời khẳng định: Tín dụng chính sách đã được triển khai phù hợp với thực tiễn, nhờ đó phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống của nhân dân, giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội và gắn liền với xây dựng nông thôn mới tại Hà Tĩnh. Thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu NHCSXH tỉnh tranh thủ tối đa nguồn vốn từ Trung ương, triển khai kịp thời các chương trình tín dụng chính sách, đảm bảo hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách có nhu cầu, đủ điều kiện đều được vay vốn để phát triển SXKD, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Đồng chí cũng yêu cầu chính quyền các cấp tại địa phương chỉ đạo thực hiện tín dụng chính sách; gắn tín dụng chính sách với nhiệm vụ chính trị; ưu tiên ngân sách địa phương chuyển sang NHCSXH bổ sung nguồn vốn cho vay quay vòng; các cấp hội, đoàn thể cần sâu sát cơ sở, hướng dẫn cách thức sử dụng vốn hiệu quả tận hộ vay, nhằm lan tỏa ý nghĩa nhân văn của tín dụng chính sách.

Nhân dịp này, NHCSXH tỉnh Hà Tĩnh đã được NHNN Việt Nam tặng Cờ thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016; 06 tập thể và 10 cá nhân cũng được UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Mai Thủy thực hiện

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác