Tỉnh Ninh Bình tổng kết 15 năm thực hiện tín dụng chính sách xã hội

29/09/2017
(VBSP News) UBND tỉnh Ninh Bình vừa tổ chức thành công Hội nghị trực tuyến tổng kết 15 năm thực hiện tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn giai đoạn 2002 - 2017 do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Chung Phụng chủ trì. Phó Tổng Giám đốc NHCSXH Bùi Quang Vinh và Lãnh đạo các Sở, ban ngành tại địa phương đã tới dự Hội nghị.

Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh Ninh Bình tặng NHCSXH tỉnh bức trướng

Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh Ninh Bình tặng NHCSXH tỉnh bức trướng

15 năm qua, dưới dự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự tham gia tích cực của các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác và của NHCSXH tỉnh Ninh Bình, hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng. Nguồn vốn liên tục tăng trưởng, trong đó cơ cấu nguồn vốn tăng dần theo hướng vốn ủy thác tại địa phương và vốn huy động trên địa bàn, giảm dần nguồn vốn cân đối từ Trung ương.

Tính đến hết tháng 8/2017, tổng nguồn vốn trên địa bàn tỉnh đạt 2.000 tỷ đồng, tăng gấp 15,7 lần so với năm đầu hoạt động (2002). Tổng dư nợ đạt gần 2.000 tỷ đồng với 10 chương trình tín dụng ưu đãi đang được triển khai và trên 95 nghìn khách hàng đang còn dư nợ. Tỷ lệ nợ quá hạn chỉ chiếm tỷ lệ 0,34% tổng dư nợ.

Tổng doanh số cho vay các chương trình tín dụng chính sách trong 15 năm qua đạt gần 5,2 nghìn tỷ đồng với hơn 400 nghìn lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn. Tín dụng chính sách đã góp phần giúp cho trên 61 nghìn hộ thoát nghèo, thu hút tạo việc làm cho gần 98 nghìn lao động, giúp cho trên 105 nghìn HSSV có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập, xây dựng cải tạo trên 167 nghìn công trình cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, hỗ trợ xây mới, sửa chữa được 1.360 căn nhà ở cho hộ nghèo.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Chung Phụng và Phó Tổng Giám đốc NHCSXH Bùi Quang Vinh đã biểu dương và đánh giá cao sự hỗ trợ của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, và nỗ lực của NHCSXH trong việc thực hiện tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh trong 15 năm qua. Kết quả hoạt động tín dụng chính sách đã góp phần thực hiện tốt chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

Để tiếp tục phát huy hiệu quả tín dụng chính sách, trong thời gian tới, Phó Chủ tịch tỉnh Đinh Chung Phụng yêu cầu các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, NHCSXH tỉnh tập trung triển khai tốt một số nhiệm vụ, giải pháp: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về tín dụng chính sách tới nhân dân bằng nhiều hình thức khác nhau; Ban đại diện HĐQT NHCSXH các cấp tiếp tục củng cố, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt chủ trương, chính sách về tín dụng ưu đãi trên địa bàn; NHCSXH tỉnh bám sát mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, các chính sách giảm nghèo của tỉnh, tranh thủ tối đa vốn của Trung ương và địa phương tiếp tục đầu tư cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Phó Chủ tịch tỉnh Đinh Chung Phụng cũng đề nghị các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ ủy thác, hướng dẫn hộ vay sử dụng vốn vay đúng mục đích, an toàn và hiệu quả. Đề nghị các Sở, ban, ngành, huyện, thành phố bố trí bổ sung nguồn vốn từ ngân sách địa phương ủy thác qua NHCSXH để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách theo đúng tinh thần Nghị Quyết số 04/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Tại Hội nghị, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh đã tặng NHCSXH tỉnh Ninh Bình bức trướng với dòng chữ: Đoàn kết - Đổi mới - Hiệu quả - An sinh xã hội. Nhiều tập thể và cá nhân cũng được UBND tỉnh tặng Bằng khen và NHCSXH Việt Nam khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác tín dụng chính sách trên địa bàn 15 năm qua.

Thu Hiền thực hiện

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác