Tín dụng chính sách đã giúp cho trên 53 nghìn hộ ở Hậu Giang vượt qua ngưỡng nghèo

29/09/2017
(VBSP News) Diễn ra trong chiều ngày 29/9/2017, UBND tỉnh Hậu Giang đã tổ chức thành công Hội nghị trực tuyến tổng kết 15 năm thực hiện tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn giai đoạn 2002 - 2017. Tới dự và chủ trì Hội nghị có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hậu Giang Đồng Văn Thanh; Phó Tổng Giám đốc NHCSXH Võ Minh Hiệp; Lãnh đạo các Sở, ban ngành, đoàn thể, địa phương và NHCSXH tỉnh.

Các tập thể, cá nhân được nhận Bằng khen của UBND tỉnh Hậu Giang

Các tập thể, cá nhân được nhận Bằng khen của UBND tỉnh Hậu Giang

15 năm qua, tín dụng chính sách xã hội tại tỉnh Hậu Giang ngày càng được nâng lên, nợ quá hạn giảm và được đánh giá là một trong những đơn vị trong khu vực thực hiện hiệu quả Đề án củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách của Tổng Giám đốc NHCSXH. Từ 02 chương trình nhận bàn giao năm 2002 với hơn 43 tỷ đồng, đến nay, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách đã đạt 1.987 tỷ đồng với 16 chương trình tín dụng chính sách, trong đó có 02 chương trình thực hiện từ nguồn vốn uỷ thác của địa phương. Nguồn vốn tín dụng chính sách đã giúp hơn 423 nghìn lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được tiếp cận vốn vay ưu đãi, góp phần giúp 53 nghìn hộ vượt qua ngưỡng nghèo; thu hút tạo việc làm cho 13 nghìn lao động; trên 31 nghìn lượt HSSV có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập; xây dựng 121 nghìn công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; hỗ trợ 10 nghìn căn nhà ở cho hộ nghèo; hơn 30 nghìn lượt hộ SXKD vùng khó khăn được vay vốn và gần 1 nghìn lao động được đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài… góp phần tích cực trong việc thực hiện mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương.

Bên cạnh những mặt đạt được, vẫn còn những khó khăn như tình trạng người vay vốn bỏ địa phương đi làm ăn xa vẫn phổ biến ở nhiều nơi làm ảnh hưởng đến công tác thu lãi, thu nợ đến hạn. Tăng trưởng dư nợ hàng năm trên 10% nhưng vẫn chưa đáp ứng nhu cầu vay vốn, đặc biệt là cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo và giải quyết việc làm.

Mục tiêu đề ra đến năm 2020 là 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng chính sách khác trên địa bàn có nhu cầu và đủ điều kiện đều được tiếp cận các sản phẩm, dịch vụ do NHCSXH cung cấp. Phấn đấu mức tăng trưởng nguồn vốn bình quân hàng năm từ 10% trở lên, trong đó nguồn vốn nhận ủy thác tại địa phương kế hoạch mỗi năm tăng ít nhất 20%. Đẩy mạnh dịch vụ huy động tiền gửi tiết kiệm tại Điểm giao dịch xã. Tập trung cho vay các chương trình mới, ưu tiên đầu tư cho các địa phương còn nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo, xây dựng nông thôn mới.

Kết luận tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đồng Văn Thanh đã biểu dương những thành tích của NHCSXH tỉnh Hậu Giang đạt được những năm qua. Đồng thời, đề nghị NHCSXH tình cũng như các hội, đoàn thể tranh thủ nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương và địa phương ủy thác để đáp ứng nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, quan tâm đến công tác nâng cao, củng cố chất lượng tín dụng, lồng ghép các chương trình khuyến nông, khuyến ngư với việc sử dụng vốn vay cho người dân để hiệu quả tín dụng chính sách ngày càng phát huy cao hơn nữa.

Nhân dịp này, UBND tỉnh Hậu Giang đã tặng Bằng khen cho 21 tập thể, 71 cá nhân; NHCSXH Việt Nam tặng Giấy Khen cho 19 tập thể, 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 15 năm thực hiện tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn.

Thanh Xoàn thực hiện

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác