NHCSXH tỉnh Nam Định tích cực triển khai các chương trình tín dụng chính sách

25/09/2017
(VBSP News) Ngày 25/9/2017, UBND tỉnh Nam Định đã tổ chức thành công Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện tín dụng chính sách trên địa bàn do Phó Chủ tịch tỉnh Trần Lê Đoài chủ trì. Tham dự Hội nghị có Phó Tổng Giám đốc NHCSXH Võ Minh Hiệp; lãnh đạo các Sở, ban ngành, NHCSXH tỉnh và một số hộ vay vốn.
Các cá nhân, tập thể nhận Bằng khen của UBND tỉnh Nam Định

Các cá nhân, tập thể nhận Bằng khen của UBND tỉnh Nam Định

Qua 15 năm hoạt động, được sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền, NHCSXH Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và sự nỗ lực của tập thể cán bộ, viên chức và người lao động, đến nay nguồn vốn hoạt động của NHCSXH tỉnh Nam Định đã đáp ứng tốt nhu cầu vay vốn của người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Tính đến nay tổng nguồn vốn đạt 2.550 tỷ đồng, tăng 2.378 tỷ đồng so với thời điểm mới thành lập.

Từ việc triển khai 2 chương trình cho vay hộ nghèo và giải quyết việc làm khi mới hoạt động (2003) với dư nợ nhận bàn giao từ các TCTD là 206,8 tỷ đồng, đến nay NHCSXH tỉnh Nam Định đã cho vay 9 chương trình tín dụng ưu đãi với tổng dư nợ là 2.568,6 tỷ đồng đến 126.987 khách hàng đang còn dư nợ trên tổng số 613.206 lượt khách hàng vay vốn trong 15 năm qua. Chất lượng tín dụng ngày càng được củng cố và nâng cao. Hiện nay Nam Định có 112 xã không có nợ quá hạn. Các chương tình tín dụng chính sách đã góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội được cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá cao.

Phát huy những thành tích đã đạt được, thời gian tới NHCSXH tỉnh Nam Định phấn đấu thực hiện đạt các chỉ tiêu kế hoạch tín dụng được giao; tích cực khai thác và huy động các nguồn vốn, bảo đảm 100% người nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu và đủ điều kiện đều được tiếp cận sản phẩm và dịch vụ của NHCSXH cung cấp. Nâng cao chất lượng tín dụng, giữ ổn định tỷ lệ nợ quá hạn ở mức dưới 0,12%. Hàng năm xây dựng và hoàn thành 100% kế hoạch kiểm tra giám sát của Ban đại diện HĐQT các cấp; công tác kiểm tra của NHCSXH và các hội, đoàn thể nhận ủy thác bảo đảm chất lượng. Xây dựng hệ thống NHCSXH trở thành một ngân hàng hiện đại, vừa làm tốt chức năng tín dụng ưu đãi vừa phát triển nhiều dịch vụ tài chính đối với người nghèo, người có thu nhập thấp và các đối tượng chính sách khác, đóng góp tích cực hơn nữa thực hiện mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới của tỉnh.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Trần Lê Đoài và Phó Tổng Giám đốc NHCSXH Võ Minh Hiệp đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà NHCSXH tỉnh đạt được trong những năm qua, đồng thời nhấn mạnh đơn vị cần đẩy mạnh hơn nữa công tác truyền thông các chính sách tín dụng ưu đãi của Nhà nước để bà con hiểu rõ hoạt động của NHCSXH. Bên cạnh đó, cần làm tốt công tác huy động nguồn vốn tại dân cư để bổ sung vốn cho vay các đối tượng. Ban đại diện HĐQT và NHCSXH các cấp cần tham mưu cho UBND các cấp những biện pháp gắn hoạt động cho vay hộ nghèo, giải quyết việc làm với các chương trình khuyến nông, khuyến ngư… để chỉ đạo hướng dẫn, tạo điều kiện cho đối tượng vay sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay bảo đảm đúng mục đích.

Tại Hội nghị, Phó Tổng Giám đốc Võ Minh Hiệp cũng đề nghị UBND tỉnh chủ động bố trí bổ sung nguồn vốn cho NHCSXH tỉnh để thực hiện các chương trình ủy thác cho vay người nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch tỉnh Nam Định Trần Lê Đoài đã trao Bằng khen của UBND tỉnh cho 07 tập thể, 08 cá nhân; 25 tập thể và 62 cá nhân cũng được nhận khen thưởng từ Tổng Giám đốc NHCSXH trong việc thực hiện tín dụng chính sách 15 năm qua.

Văn Đại thực hiện

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác