Tổng kết 15 năm thực hiện tín dụng chính sách xã hội tại Hà Nam

25/09/2017
(VBSP News) Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2002 - 2017 vừa được UBND tỉnh tổ chức thành công dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch tỉnh Trương Quốc Huy. Tham dự Hội nghị có Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Thị Thanh Hà; Phó Tổng Giám đốc NHCSXH Bùi Quang Vinh cùng đại diện các Sở, ngành và NHCSXH tỉnh Hà Nam.

Các tập thể, cá nhân nhận Bằng khen của UBND tỉnh Hà Nam

Các tập thể, cá nhân nhận Bằng khen của UBND tỉnh Hà Nam

15 năm qua, hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh Hà Nam đã không ngừng được mở rộng và hoàn thiện, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu mới về phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Từ khi thành lập, NHCSXH tỉnh chỉ cho vay 02 chương trình tín dụng hộ nghèo và giải quyết việc làm, đến nay NHCSXH tỉnh Hà Nam đã thực hiện cho vay 08 chương trình tín dụng với 316 nghìn lượt người nghèo và các đối tượng chính sách được vay, tổng dư nợ hiện nay đạt trên 1.578 tỷ đồng.

Thông qua nguồn vốn ưu đãi của Chính phủ đã giúp cho 60 nghìn hộ thoát nghèo, góp phần làm giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 20% (năm 2000) xuống còn 4,24% (năm 2016); thu hút và tạo việc làm cho gần 250 nghìn lao động, trong đó, gần 1,2 nghìn lao động vay vốn đi XKLĐ có thời hạn ở nước ngoài; hơn 45,5 nghìn lượt HSSV có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn đi học; xây dựng và cải tạo trên 185 nghìn công trình cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; giúp trên 3 nghìn lượt hộ nghèo xây được nhà ở,… Ngoài ra, tín dụng chính sách còn giúp cho tỉnh Hà Nam hoàn thành được 59 xã về đích xây dựng nông thôn mới.

Từ nay cho đến năm 2020 NHCSXH tỉnh Hà Nam đặt mục tiêu đảm bảo 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác đủ điều kiện có nhu cầu đều được sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của NHCSXH; tốc độ tăng trưởng dư nợ bình quân trên 10%/năm, nợ quá hạn chỉ chiếm tỷ lệ dưới 0,1% tổng dư nợ.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Trương Quốc Huy đã ghi nhận những kết quả, nỗ lực hoạt động NHCSXH tỉnh trong 15 năm qua, đặc biệt những kết quả này đã đã góp phần vào mục tiêu phát triển kinh tế, giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội của tỉnh.

Để hoàn thành các mục tiêu đề ra, Phó Chủ tịch tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp cần quan tâm ưu tiên tập trung mọi nguồn lực cho hoạt động tín dụng chính sách. Cùng với đó, NHCSXH tỉnh tiếp tục phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt phương thức ủy thác, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ giao dịch xã, Tổ tiết kiệm và vay vốn, tăng cường kiểm tra, giám sát và đặc biệt là công tác tuyên truyền chính sách ưu đãi của Nhà nước đến các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là hộ nghèo và các đối tượng chính sách. Phối hợp với chính quyền địa phương đánh giá, nhân rộng mô hình giảm nghèo hiệu quả, phù hợp để thay đổi và làm chuyển biến nhận thức trong giảm nghèo, thực hiện có hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách vươn lên thoát nghèo bền vững.

Nhân dịp này, UBND tỉnh Hà Nam đã tặng Bằng khen cho trên 50 tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong 15 năm thực hiện tín dụng chính sách trên địa bàn giai đoạn 2002 - 2017.

Thanh Tuấn thực hiện

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác