Tổng kết 15 năm thực hiện tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

26/09/2017
(VBSP News) Ngày 26/9/2017, UBND tỉnh Quảng Trị đã tổ chức thành công Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện tín dụng chính sách trên địa bàn. Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên BCH TW Đảng - Bí thư Tỉnh ủy kiêm Chủ tịch HĐND tỉnh; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Thức; Phó Tổng Giám đốc NHCSXH Nguyễn Văn Lý và đại diện UBMTTQ, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các Sở, ban ngành của tỉnh Quảng Trị.
NHCSXH tỉnh Quảng Trị vinh dự được NHNN Việt Nam, UBND tỉnh Quảng Trị tặng Cờ thi đua

NHCSXH tỉnh Quảng Trị vinh dự được NHNN Việt Nam, UBND tỉnh Quảng Trị tặng Cờ thi đua

Trải qua 15 năm, hoạt động tín dụng chính sách theo Nghị định 78 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh nói chung và hoạt động của NHCSXH tỉnh Quảng Trị nói riêng luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao, tạo điều kiện của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh và NHCSXH Việt Nam; sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh nhận ủy thác, đặc biệt là sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền các địa phương.

Từ khi nhận bàn giao vào năm 2002 từ các TCTD với 02 chương trình tín dụng, dư nợ chỉ đạt 143 tỷ đồng, đến nay NHCSXH tỉnh Quảng Trị đã có tổng dư nợ đạt trên 2.280 tỷ đồng, tăng 2.137 tỷ đồng, gấp 15 lần; tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 21%/năm, bình quân dư nợ đạt 32,5 triệu đồng/hộ vay. Nguồn vốn tín dụng chính sách đã được đầu tư đến 100% xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh, góp phần giúp hơn 302 nghìn lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn từ NHCSXH. Tỷ lệ nợ quá hạn toàn tỉnh giảm từ 4,16% tại thời điểm năm 2003 xuống còn 0,27% tại thời điểm này.

Tại Hội nghị, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Lý đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và NHCSXH tỉnh Quảng Trị trong việc triển khai chương trình tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn. NHCSXH tỉnh Quảng Trị đã đạt được những kết quả rất ấn tượng, nhất là về mức vay bình quân trên hộ gia đình, công tác quản lý, điều hành, tỷ lệ nợ quá hạn thấp. Để tiếp tục thực hiện tốt các chương trình tín dụng hiện có và triển khai thêm một số chương trình tính dụng khác có hiệu quả, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Lý yêu cầu NHCSXH tỉnh Quảng Trị làm tốt vai trò hạt nhân trong tham mưu chính sách và phục vụ nhân dân. Trung ương sẽ cân nhắc bố trí nguồn vốn cho tỉnh Quảng Trị thực hiện tốt hơn, hiệu quả hơn tín dụng chính sách trên địa bàn.

Đánh giá cao những nỗ lực trong 15 năm triển khai tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Trị đã biểu dương phương thức quản lý tín dụng chính sách và mô hình tổ chức quản trị của Ban đại diện HĐQT các cấp, sự điều hành tác nghiệp của NHCSXH tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của 4 tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn để thực hiện Nghị định 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu quả. Đồng chí đề nghị thời gian tới, chính quyền địa phương, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội và NHCSXH cần có sự phối hợp đồng bộ, có hiệu quả trong việc triển khai thực hiện các chương trình chính sách tín dụng ưu đãi trên địa bàn. Tuân thủ nguyên tắc lựa chọn đúng đối tượng vay vốn từ cơ sở, tăng cường công tác giám sát của chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội ngay từ khâu giải ngân vốn vay ban đầu để đồng vốn đến đúng đối tượng thụ hưởng và đạt hiệu quả về mục tiêu quản lý. Chú trọng công tác kiểm tra giám sát của Ban đại diện HĐQT các cấp, của tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác và NHCSXH nhằm sớm phát hiện những sai sót để chấn chỉnh kịp thời, đảm bảo an toàn nguồn vốn của Nhà nước. Thường xuyên làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ đi đôi với việc giáo dục chính trị tư tưởng để xây dựng đội ngũ cán bộ viên chức tinh thông nghiệp vụ, tâm huyết với ngành, có đạo đức nghề nghiệp để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Nhân dịp này, NHCSXH tỉnh đã vinh dự được NHNN Việt Nam, UBND tỉnh Quảng Trị tặng Cờ thi đua. 11 tập thể và 29 cá nhân cũng được nhận Bằng khen của UBND tỉnh đã có nhiều thành tích xuất sắc thực hiện tín dụng chính sách giai đoạn 2002 - 2017.

Thanh Trúc thực hiện

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác