Yên Bái có trên 307 nghìn người nghèo và các đối tượng chính sách vay vốn ưu đãi

26/09/2017
(VBSP News) Từ nguồn vốn vay ưu đãi, trong 15 năm qua, người nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã đầu tư mở rộng, cải tạo, trồng mới trên 154 nghìn hec-ta rừng; đầu tư mua trên 123 nghìn con trâu, bò và gần 213 nghìn con giống gia súc, gia cầm khác; làm mới và cải tạo gần 40.500 công trình cung cấp nước sạch, trên 39 nghìn công trình vệ sinh; giúp hơn 38,5 nghìn HSSV có hoàn cảnh khó khăn trang trải chi phí học tập; trên17,8 nghìn lao động được tạo việc làm mới... Đó là kết quả nổi bật của hoạt động tín dụng chính sách được ghi nhận tại Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2002 - 2017, diễn ra vào chiều 26/9/2017.

Các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện chính sách tín dụng xã hội trên địa bàn tỉnh Yên Bái nhận Bằng khen của UBND tỉnh

Các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện chính sách tín dụng xã hội trên địa bàn tỉnh Yên Bái nhận Bằng khen của UBND tỉnh

Dự Hội nghị có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Yên Bái Tạ Văn Long, Ủy viên HĐQT, Trưởng ban Kiểm soát NHCSXH Lê Ngọc Bảo cùng Lãnh đạo các Sở, ban ngành của tỉnh, các huyện, thành phố; các tổ chức chính trị - xã hội nhận uỷ thác và các điển hình tiên tiến.

Trong giai đoạn 2002 - 2017, từ 3 chương trình tín dụng ban đầu đến nay toàn tỉnh Yên Bái đã triển khai 13 chương trình với tổng dư nợ đạt gần 2.500 tỷ đồng, tăng gấp 12 lần so với năm đầu thành lập. Tính đến nay nguồn vốn của NHCSXH tỉnh Yên Bái đạt gần 2.500 tỷ đồng, tăng gần 2.300 tỷ đồng so với thời điểm thành lập. Trong 15 năm qua, đã có trên 307 nghìn lượt người nghèo và các đối tượng chính sách của tỉnh vay với tổng số tiền trên 5.000 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, bà con nhân dân trong tỉnh đã mở rộng hàng chục nghìn mét vuông nhà xưởng sản xuất, đầu tư phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ. Trong đó làm mới và cải tạo gần 40.500 công trình cung cấp nước sạch, trên 39 nghìn công trình vệ sinh. Cùng với đó, trên 38.500 HSSV được vay vốn trang trải chi phí học tập, gần 7000 hộ nghèo được hỗ trợ làm nhà ở, 17.800 lao động được tạo việc làm mới…

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Yên Bái Tạ Văn Long ghi nhận và biểu dương những kết quả mà NHCSXH tỉnh Yên Bái đạt được trong 15 năm qua. Để thực hiện tốt hơn nữa công tác tín dụng chính sách xã hội trong thời gian tới, đồng chí đề nghị NHCSXH tỉnh cần tiếp tục bám sát Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; nâng cao chất lượng, hiệu quả các chương trình tín dụng, thường xuyên kiểm tra giám sát sử dụng nguồn vốn vay.

Các cá nhân, tập thể vinh dự nhận Giấy khen của Tổng Giám đốc NHCSXH

Các cá nhân, tập thể vinh dự nhận Giấy khen của Tổng Giám đốc NHCSXH

Đồng chí cũng đề nghị NHCSXH tỉnh tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của các ngành, các cấp của Ban đại diện HĐQT và kiểm tra nội bộ đối với hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn; tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động điểm giao dịch xã để phục vụ nhân dân đến giao dịch được thuận tiện, công khai, minh bạch; nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác qua các tổ chức chính trị  - xã hội để chuyển tải kịp thời vốn tín dụng chính sách đến với hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách.

Tại Hội nghị, 18 tập thể, 28 cá nhân được UBND tỉnh khen thưởng, 22 tập thể và 57 cá nhân được Tổng Giám đốc NHCSXH tặng Giấy khen vì đã có thành tích trong 15 năm thực hiện tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2002 - 2017.

Lê Phiên thực hiện

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác