NHCSXH nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trung ương

23/04/2013
(VBSP) Chiều 22/4, Hội đồng khoa học NHCSXH đã tổ chức nghiệm thu Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trung ương về “Xây dựng chương trình quản lý, bảo hành, bảo trì tài sản, công cụ” do đồng chí Nguyễn Văn Diện - Trưởng phòng Kỹ thuật phần mềm và Quản trị ứng dụng thuộc Trung tâm Công nghệ thông tin làm chủ nhiệm đề tài.

1

Đề tài “Xây dựng chương trình quản lý, bảo hành, bảo trì tài sản, công cụ” nhằm mục địch tìm tòi, phát hiện một số vấn đề có liên quan trong quá trình quản lý tài sản, công cụ, đồng thời đề xuất một số giải pháp hữu ích đẩy mạnh công tác quản lý tài sản, công cụ ngày càng tốt hơn, góp phần đảm bảo an toàn tài sản của NHCSXH. 

2

Chủ nhiệm đề tài Nguyễn Văn Diện trình bày báo cáo kết quả nghiên cứu

Tại buổi nghiệm thu, thay mặt nhóm nghiên cứu, chủ nhiệm đề tài Nguyễn Văn Diện đã báo cáo kết quả nghiên cứu, đi sâu vào phân tích những thuận lợi và khó khăn trong việc lựa chọn công nghệ, kỹ thuật xây dựng một chương trình ứng dụng có tính thực tiễn cao. Đề xuất phương pháp tiếp cận các ứng dụng công nghệ mới làm tăng năng suất lao động, thuận tiện trong quản lý, thống kê báo cáo và bảo hành, bảo trì đối với các tài sản, công cụ, dụng cụ mà đơn vị đang quản lý… đồng thời, nêu lên ý nghĩa, tính cấp thiết của đề tài trong việc kiểm tra, kiểm kê, tra cứu bảo hành, sữa chữa công cụ, tài sản trong hoạt động của NHCSXH. 

600

Các Ủy viên Hội đồng nghiệm thu phản biện và đặt câu hỏi cho nhóm nghiên cứu

Phản biện và đặt câu hỏi về kết quả nghiên cứu của đề tài, hầu hết các ý kiến đều đánh giá cao sự cố gắng của nhóm nghiên cứu trong việc ứng dụng Công nghệ thông tin để quản lý, bảo hành, bảo trì tài sản, công cụ hoạt động của NHCSXH. Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu nên khảo sát các phần mềm tương tự để so sánh, đối chiếu và khắc phục các nhược điểm, giảm thiểu những lỗi phổ biến về thiết kế, từ đó đưa ra các ý tưởng mới, phù hợp với hoạt động của NHCSXH trong tương lai… 

7

Đồng chí Hoàng Minh Tế - Phó Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu công bố kết quả đánh giá đề tài

Kết luận và công bố kết quả của đề tài, đồng chí Hoàng Minh Tế - Phó Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu cho biết: “Đề tài đã giải quyết được mục tiêu đề ra, đáp ứng tốt đòi hỏi của thực tiễn quản lý chương trình phần mềm được thiết kế khá chi tiết, mạch lạc. Đồng chí còn chỉ ra một số hạn chế của đề tài và đề nghị nhóm nghiên cứu chỉnh sửa, hoàn thiện đề tài”. 

8

Chúc mừng thành công của nhóm nghiên cứu

Đề tài “Xây dựng chương trình quản lý, bảo hành, bảo trì tài sản, công cụ” đã đáp ứng được đầy đủ yêu cầu của một công trình nghiên cứu khoa học và được Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học NHCSXH xếp loại Khá.

Trần Giáp

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác