Khánh Hoà tổng kết 20 năm thực hiện tín dụng ưu đãi

23/09/2022
(VBSP News) Vừa qua, tại TP Nha Trang, UBND tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm triển khai thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 4/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác (Nghị định 78). Dự Hội nghị có các đồng chí: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hoà Nguyễn Hải Ninh; Tổng Giám đốc NHCSXH Dương Quyết Thắng; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kiêm Trưởng Ban đại diện HĐQT chi nhánh NHCSXH tỉnh Lê Hữu Hoàng.
nhcskh-3-16639219716801692378742

Các cá nhân, tập thể có thành tích đóng góp trong 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi được nhận khen thưởng tại Hội nghị

Sau 20 năm thực hiện tín dụng chính sách, có thể khẳng định Nghị định 78 là chủ trương, chính sách đúng đắn, hợp lòng dân, là giải pháp quan trọng trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới. Trong 20 năm qua, nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa không ngừng tăng trưởng, đến ngày 31/8, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách đạt trên 3.703 tỷ đồng, tăng trên 3.554 tỷ đồng so với 2002. 

Clip: Tỉnh Khánh Hoà tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm triển khai thực hiện Nghị định 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ


Hoạt động ủy thác đảm bảo nguyên tắc vốn vay được bình xét dân chủ, công khai; vốn giải ngân trực tiếp đến người vay tại trụ sở UBND cấp xã thông qua hoạt động của tổ giao dịch tại điểm giao dịch của xã. Tổng dư nợ các chương trình tín dụng ủy thác đến ngày 31/8 đạt trên 3.682 tỷ đồng, chiếm 99,7% tổng dư nợ. Trong đó, ủy thác thông qua Hội Liên hiệp phụ nữ chiếm 48,3%, Hội Nông dân chiếm 35,2%, Hội Cựu chiến binh 9,3% và Đoàn Thanh niên 7,2%. 

Cùng với đó, Chỉ thị số 40-CT/TW, Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng đã đi vào cuộc sống, tạo nên tác động mạnh mẽ, tích cực đối với hoạt động tín dụng chính sách. Cấp ủy, chính quyền các cấp đã thống nhất quan điểm về vai trò, vị trí của tín dụng chính sách trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm, an sinh xã hội tại địa phương; luôn quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn nhằm nâng cao năng lực hoạt động của NHCSXH tại địa phương.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hữu Hoàng yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan tập trung nguồn lực triển khai hiệu quả tín dụng chính sách trong thời gian tới. Trong đó, cần ưu tiên cân đối nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang NHCSXH tỉnh để cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác vay vốn; quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn vốn, nâng cao chất lượng tín dụng.

Nhân dịp này, Bộ Xây dựng tặng bằng khen cho 1 tập thể, 2 cá nhân của chi nhánh NHCSXH tỉnh đã có thành tích trong công tác phối hợp triển khai thực hiện một số chính sách hỗ trợ nhà ở; UBND tỉnh tặng bằng khen cho 10 tập thể và 5 cá nhân; nhiều tập thể, cá nhân được NHCSXH và các cấp hội khen thưởng, vinh danh vì đã có thành tích đóng góp trong 20 năm và triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo, các đối tượng chính sách khác. Công đoàn NHCSXH ủng hộ 500 triệu đồng cho Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Khánh Hoà.

Công Tâm

Các tin bài khác