Giải quyết việc làm cho 1.109 lao động ở tỉnh Khánh Hoà

26/02/2014

Theo NHCSXH tỉnh Khánh Hòa, năm 2013, ngân hàng đã tạo việc làm từ nguồn vốn vay giải quyết việc làm cho 1.109 lao động. Các hộ vay chủ yếu phục vụ chăn nuôi gà, bò, trồng táo, trồng cà phê… Hầu hết các hộ vay đều sử dụng đúng mục đích và hiệu quả. Ngoài ra, chương trình cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn từ nguồn vốn Trung ương và địa phương đem lại hiệu quả rõ rệt với hàng ngàn hộ được hưởng lợi. Dư nợ cho vay chương trình này là 341 tỷ đồng. 

Theo NTNN

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác