Yên Bái: Thiết thực giúp hội viên phát triển kinh tế

26/02/2014

Trong năm 2013, Hội Nông dân huyện Yên Bình (Yên Bái) đã ký ủy thác với NHCSXH huyện cho 77 Tổ tiết kiệm và vay vốn với số dư nợ trên 54 tỷ đồng. Sử dụng có hiệu quả nguồn vốn vay và áp dụng kịp thời tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đến nay phần lớn các gia đình hội viên nông dân đã xác định được hướng phát triển kinh tế, mạnh dạn đầu tư các mô hình trang trại, gia trại và đã có nhiều mô hình cho thu nhập từ 50 - 100 triệu đồng/năm. 

Theo Báo Yên Bái

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác