Phụ nữ xã Nà Hỳ giúp nhau phát triển kinh tế

25/02/2014

Để giúp hội viên có nguồn vốn sản xuất, Hội Phụ nữ xã Nà Hỳ, huyện Nậm Bồ (Điện Biên) đã tín chấp với NHCSXH huyện giải quyết cho 45 hội viên vay 1,2 tỷ đồng đầu tư phát triển kinh tế hộ gia đình. Nhiều chị em đã đầu tư xây dựng chuồng trại, mua giống mới về sản xuất chăn nuôi. Điển hình gia đình chị Lò Thị Dơng ở bản Nà Hỳ 1, sau nhiều lần xoay xở tìm hướng phát triển kinh tế gia đình không thành, năm 2010 nhờ được vay 20 triệu đồng từ NHCSXH huyện, chị đầu tư xây dựng chuồng trại và mua 2 con lợn giống về nuôi. Vừa tự học hỏi kinh nghiệm của các chị em, vừa tìm hiểu cách chăn nuôi qua sách báo, đến nay gia đình chị đã có một đàn lợn hơn 40 con. Mỗi năm xuất chuồng, gia đình chị Dơng thu về hơn 100 triệu đồng tiền lãi.

Theo Báo Điện Biên

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác