Phát huy hiệu quả các Tổ tiết kiệm và vay vốn của đoàn viên thanh niên

26/02/2014

Những năm qua, Huyện đoàn Hạ Hòa (Phú Thọ) đã triển khai tích cực các chương trình vay vốn ưu đãi của NHCSXH nhằm giúp đoàn viên thanh niên (ĐVTN) có thêm nguồn vốn, đầu tư phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng, đóng góp vào sự phát triển chung của địa phương. Hiện, Huyện đoàn Hạ Hòa đang quản lý 71 Tổ tiết kiệm và vay vốn, với tổng dư nợ uỷ thác của NHCSXH đạt 44,927 tỷ đồng. Đây được coi là kênh tín dụng ưu đãi góp phần hiệu quả vào thực hiện chương trình xoá đói, giảm nghèo, ở địa phương. 

Theo Báo Phú Thọ

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác