NHCSXH huyện Na Rì (Bắc Kạn) tăng cường giải ngân nguồn vốn

26/02/2014

Năm 2014, nguồn vốn NHCSXH huyện Na Rì được giao tăng gần 14 tỷ đồng; trong đó có 8 tỷ đồng vốn cho vay đối với hộ cận nghèo, 2 tỷ đồng vốn cho vay đối với hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn và gần 300 triệu đồng vốn cho vay đối với đối tượng xuất khẩu lao động. Ngay từ đầu năm, NHCSXH huyện đã tích cực thực hiện giải ngân các nguồn vốn được giao. Hiện, đơn vị đã giải ngân được khoảng 4 tỷ đồng, chủ yếu ở chương trình cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, vay hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn…

CTV

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác