Tổng dư nợ NHCSXH huyện Tân Lạc (Hòa Bình ) đạt trên 186 tỷ đồng

26/02/2014

Đến hết năm 2013, tổng dư nợ NHCSXH huyện Tân Lạc đạt hơn 186 tỷ đồng, với 16.280 khách hàng còn dư nợ, trong đó dư nợ cho vay hộ nghèo đạt cao nhất là hơn 83,5 tỷ đồng, tiếp đến là cho vay hộ gia đình sản xuất, kinh doanh vùng khó khăn 31,35 tỷ đồng, HSSV đạt 27,428 tỷ đồng và dư nợ cho vay hộ nghèo làm nhà ở đạt 18,055 tỷ đồng… 

Đinh Thắng - Báo Hòa Bình

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác