Hành trình 20 năm đồng hành cùng người nghèo Bạc Liêu (BTV - 23.9.2022)