Bạc Liêu giảm nghèo theo hướng bền vững (VTV1 - 17h00 - 23.9.2022)