Đồng Nai chỉ còn 0,8% hộ nghèo (VTV1 - 11h00 - 23.9.2022)