Đồng Nai có trên 600.000 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn ưu đãi

23/09/2022
(VBSP News) UBND tỉnh Đồng Nai vừa tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ về triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác (Nghị định 78). Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn; Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Trưởng Ban đại diện HĐQT chi nhánh NHCSXH tỉnh Nguyễn Sơn Hùng; Phó Tổng Giám đốc NHCSXH Nguyễn Đức Hải tham dự Hội nghị.
969f4adfde97937c8a6ce6cbf90a9e87-2022-09-22.16-11-42

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn tặng bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân và tập thể

Nghị định 78 triển khai tại tỉnh Đồng Nai đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Thực tiễn đã góp phần thay đổi cả về chất và lượng, cuộc sống của nhân dân, nhất là giúp đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh từng bước vươn lên. Nguồn vốn cho vay đã thực sự góp phần quan trọng trong công tác giảm nghèo, thực hiện an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Clip: Tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm triển khai thực hiện Nghị định 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ


Trong 20 năm qua, chi nhánh NHCSXH tỉnh luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, hoạt động tín dụng chính sách xã hội đã tập trung được nhiều nguồn lực, sử dụng hiệu quả, góp phần tích cực cùng các cấp, các ngành thực hiện thắng lợi các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

image002

Phó Tổng Giám đốc NHCSXH Nguyễn Đức Hải phát biểu tại Hội nghị

Chi nhánh NHCSXH tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội đã xây dựng được một hệ thống mạng lưới 2.406 Tổ tiết kiệm và vay vốn rộng khắp trên địa bàn tỉnh, là cầu nối giữa NHCSXH với người vay, góp phần chuyển tải kịp thời nguồn vốn ưu đãi đến đối tượng thụ hưởng, đảm bảo công khai, dân chủ, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. 

Từ 3 chương trình tín dụng nhận bàn giao với dư nợ 112 tỷ đồng, đến nay, chi nhánh NHCSXH tỉnh đã triển khai cho vay 17 chương trình với tổng dư nợ cho vay đến 31/8/2022 đạt 4.793 tỷ đồng, tăng 4.682 tỷ đồng so với khi mới thành lập (tăng 42 lần) và hiện có 110.620 khách hàng đang vay vốn. So với năm 2003, dư nợ bình quân hộ từ 2,9 triệu đồng/hộ tăng lên 43,3 triệu đồng/hộ (tăng 13,9 lần). Tổng doanh số cho vay giai đoạn từ 2003 - 2022 đạt 11.449 tỷ đồng với 612.796 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác vay vốn.

Trong 20 năm qua, toàn tỉnh có 612,8 nghìn lượt gia đình được tiếp cận vốn chính sách. Nguồn vốn đã góp phần giúp gần 86 nghìn lượt hộ nghèo thoát ngưỡng nghèo; duy trì và tạo việc làm cho gần 122 nghìn lao động; xây dựng hơn 336 nghìn công trình nước sạch, nhà vệ sinh; giúp cho 88 nghìn HSSV có hoàn cảnh khó khăn đến trường…

4f4c6179238ce7d2be9d

Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe một số tham luận điển hình của các tập thể và cá nhân nhằm minh chứng và làm rõ thêm tính đúng đắn của chủ trương chính sách về tín dụng ưu đãi, những thành quả mà tín dụng chính sách đã góp phần thực hiện trong công tác giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn của tỉnh Đồng Nai trong 20 năm qua.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng cho biết: Kết quả đạt được trong 20 năm qua cho thấy, chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác là chủ trương đúng đắn, có tính nhân văn sâu sắc của Đảng, Nhà nước. Qua đó, góp phần chăm lo cho người nghèo, đối tượng yếu thế trong xã hội, tạo điều kiện để người nghèo, đối tượng chính sách có vốn sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập, cải thiện chất lượng sống, góp phần thực hiện mục tiêu đảm bảo an sinh và công bằng xã hội.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, thời gian tới, chi nhánh NHCSXH tỉnh cần bám sát chiến lược phát triển đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tham mưu hiệu quả cho Tỉnh ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện và nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách xã hội. Đặc biệt, tiếp tục tranh thủ sự hỗ trợ về nguồn vốn của Trung ương, tập trung nguồn lực của địa phương đối với một số chương trình tín dụng trọng tâm, coi đối tượng người nghèo và đối tượng chính sách xã hội khác là trọng tâm phát triển để phục vụ tốt hơn. 

Hinh 2

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng tặng bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân và tập thể

Phó Tổng Giám đốc NHCSXH Nguyễn Đức Hải đánh giá cao những kết quả đạt được của chi nhánh NHCSXH tỉnh Đồng Nai trong 20 năm qua. Đồng thời, đề nghị chi nhánh cần tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả mô hình tổ chức và phương thức quản lý tín dụng chính sách xã hội đặc thù; chủ động thực hiện tốt việc huy động, quản lý và sử dụng vốn hiệu quả. Phối hợp hiệu quả chính quyền các cấp thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW và Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Đồng thời, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa ngân hàng; nâng cao năng lực, có giải pháp phát triển các sản phẩm, dịch vụ hỗ trợ đem lại tiện ích cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác. 

Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân được nhận Bằng khen của Trung ương và địa phương vì đã có những đóng góp tích cực trong triển khai thực hiện Nghị định 78 trên địa bàn tỉnh.

Hinh 3

Phó Tổng Giám đốc NHCSXH Nguyễn Đức Hải khen thưởng cho cá nhân, tập thể của tỉnh Đồng Nai

Văn Việt

Các tin bài khác