Sóc Trăng nỗ lực giảm nghèo vùng đồng bào khó khăn (VTV1 - 16h00 - 22.9.2022)