Sóc Trăng hướng đến giảm nghèo bền vững (VTV9 - 21.9.2022)