Sóc Trăng nỗ lực giảm nghèo vùng đồng bào DTTS (VTV5 Tây Nam Bộ - 21.9.2022)