Huyện Yên Thành thực hiện thắng lợi “nhiệm vụ kép”

13/09/2021
(VBSP News) Thời gian qua, dịch bệnh COVID-19 đã tác động không nhỏ đến hoạt động tín dụng chính sách xã hội. Nhưng được sự quan tâm, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Yên Thành (Nghệ An) đã cùng các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác các cấp và chính quyền địa phương từng bước khắc phục khó khăn, thực hiện tốt “nhiệm vụ kép” vừa đảm bảo phòng chống dịch vừa triển khai tốt các mục tiêu nhiệm vụ chính trị cho vay giảm nghèo, phát triển kinh tế đại phương, hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kế hoạch được giao.
yen thanh

NHCSXH huyện hướng dẫn người dân thực hiện 5K trước khi giao dịch

Huyện Yên Thành hiện có 39/39 xã, thị trấn được NHCSXH đặt Điểm giao dịch cố định tại xã để thực hiện giải ngân, thu nợ, thu lãi và nhận tiền gửi tiết kiệm nhằm tiết kiệm chi phí đi lại cho người dân trên địa bàn. Do vậy, công tác đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 tại các Điểm giao dịch xã luôn được lãnh đạo NHCSXH huyện đặc biệt quan tâm và ưu tiên bố trí kinh phí để mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống dịch một cách có hiệu quả. Tại các Điểm giao dịch xã hiện nay ngoài việc thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế, tất cả cán bộ tham gia tổ giao dịch xã đều thực hiện đeo khẩu trang, vệ sinh tay bằng dung dịch khử khuẩn, bố trí chỗ làm việc thông thoáng, có khoảng cách an toàn giữa các giao dịch viên, giữa cán bộ ngân hàng với Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn, cán bộ tổ chức chính trị - xã hội nhận uỷ thác với khách hàng đến tham gia giao dịch. 

Ngoài việc duy trì hoạt động 312 phiên giao dịch cố định tại xã để phục vụ nhân dân thuận tiện, giảm nguy cơ tiếp xúc dịch bệnh, Phòng giao dịch còn tạo điều kiện gia hạn nợ cho các trường hợp khó khăn chưa có điều kiện trả nợ khi nợ đến hạn. 

Bên cạnh việc thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Yên Thành cũng đã triển khai kịp thời hoạt động hỗ trợ vay vốn, tạo điều kiện cho người dân được tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi để từng bước khắc phục khó khăn trước mắt cũng như tái đầu tư phát triển sản xuất bền vững về lâu dài. Trong 8 tháng đầu năm 2021, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác đã chỉ đạo công tác bình xét để Phòng giao dịch NHCSXH huyện giải ngân kịp thời hơn 186 tỉ đồng, hoàn thành 99,9% kế hoạch giao. Doanh số thu nợ trong 8 tháng đầu năm đạt hơn 141 tỉ đồng, tổng dư nợ đạt hơn 700 tỉ đồng.  

Nhằm hỗ trợ cho người sử dụng lao động vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, Phòng giao dịch NHCSXH huyện đã kịp thời triển khai cho vay theo Nghị quyết 68 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch. Ngay trung tuần tháng 7, đơn vị đã phê duyệt, ký hợp đồng tín dụng với 1 doanh nghiệp trên địa bàn với tổng số vốn vay là 245 triệu đồng và đã giải ngân 75 triệu đồng. 

Trần Hải Định

Các tin bài khác