Hội nghị giao ban công tác ủy thác năm 2014

28/01/2015
(VBSP News) Nhằm đánh giá kết quả hoạt động ủy thác năm 2014, thảo luận phương hướng nhiệm vụ năm 2015, ngày 28/01/2015, tại Hà Nội, NHCSXH đã tổ chức Hội nghị giao ban với các tổ chức chính trị - xã hội nhận dịch vụ ủy thác. Hội nghị diễn ra dưới sự chủ trì của đồng chí Dương Quyết Thắng, Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW, Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc. Dự hội nghị có đồng chí Lại Xuân Môn, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - Ủy viên HĐQT; đồng chí Nguyễn Văn Đạo, Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Việt Nam - Ủy viên HĐQT; cán bộ phụ trách công tác ủy thác của Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trưởng Ban kiểm soát, Phó Tổng Giám đốc NHCSXH, Kế toán trưởng và lãnh các Ban CMNV tại Hội sở chính, Trung tâm Đào tạo, Trung tâm CNTT, Sở giao dịch.
Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng chủ trì Hội nghị

Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng chủ trì Hội nghị

Báo cáo kết quả ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác thông qua các tổ chức chính trị - xã hội đã chỉ rõ: trong năm 2014, NHCSXH đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác và cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp nhằm huy động nguồn vốn, đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác; đồng thời, tập trung củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng, đạt kết quả tích cực, góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới.

Đến 31/12/2014, tổng dư nợ cho vay của NHCSXH đạt 129.456 tỷ đồng, trong đó dư nợ do Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên tham gia quản lý là 128.111 tỷ đồng, chiếm 99% tổng dư nợ của NHCSXH, tăng 8.052 tỷ đồng so với năm 2013 với hơn 07 triệu hộ gia đình là hội viên các tổ chức hội, đoàn thể được thụ hưởng vốn tín dụng chính sách do NHCSXH thực hiện.

Trong năm 2014, cùng với sự chỉ đạo quyết liệt của NHCSXH, các tổ chức hội, đoàn thể đã quan tâm, chú trọng thực hiện các giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng, đặc biệt là các giải pháp thực hiện Đề án củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách vùng Tây Nam bộ. Nhờ đó, chất lượng tín dụng được cải thiện rõ rệt. Đến 31/12/2014, tỷ lệ nợ quá hạn do các tổ chức chính trị - xã hội tham gia quản lý giảm 377 tỷ đồng so với năm 2013, chiếm 0,38% tổng dư nợ ủy thác.

Các tổ chức chính trị - xã hội đã phối hợp chặt chẽ với NHCSXH thực hiện tốt việc động viên hội viên thực hành tiết kiệm, dành dụm chi tiêu, gửi tiết kiệm được trên 3.400 tỷ đồng để bổ sung nguồn vốn cho vay. Đồng thời, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của trên 196 nghìn Tổ tiết kiệm và vay vốn với số tổ có chất lượng hoạt động khá, tốt tăng trên 5%; tổ xếp loại trung bình, yếu giảm 2% so với năm 2013.

Toàn cảnh Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, các tổ chức chính trị - xã hội nhận dịch vụ ủy thác đã thể hiện sự thống nhất và quyết tâm cao phấn đấu cùng NHCSXH hoàn thành tốt chỉ tiêu kế họach được Thủ tướng Chính phủ giao năm 2015.

Phát biểu tại Hội nghị, Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng đã ghi nhận, đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các tổ chức chính trị - xã hội trong việc thực hiện dịch vụ ủy thác, góp phần quan trọng vào thực hiện và nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách. Qua đó, hoạt động của NHCSXH nói chung, phương thức ủy thác tín dụng thông qua các tổ chức chính trị - xã hội nói riêng được Ban Bí thư TW Đảng, Quốc hội ghi nhận là một giải pháp sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tiễn của Việt Nam, là một “điểm sáng” trong thực hiện các chính sách giảm nghèo. Đặc biệt, xuất phát từ thực tiễn của Việt Nam và hoạt động của NHCSXH, Ban Bí thư TW Đảng đã ban hành Chỉ thị số 40-CT/TTW ngày 22/11/2014 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong tâm năm 2015, Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng đề nghị các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục phối hợp chặt chẽ với NHCSXH khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế trong thực hiện dịch vụ ủy thác; nỗ lực phấn đấu thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã được thống nhất tại Hội nghị. Đồng thời, các tổ chức chính trị - xã hội cần có phương án nhanh chóng kiện toàn tổ chức nhân sự sau Đại hội Đảng các cấp để đảm bảo tiếp nối liên tục, không để gián đoạn hoạt động ủy thác; tiếp tục làm tốt công tác đào tạo, tập huấn, nâng cao chất lượng cán bộ làm dịch vụ ủy thác, cùng NHCSXH nâng cao chất lượng hoạt động, đảm bảo sự phát triển bền vững trong tương lai; kiên trì, kiên quyết thực hiện các giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng, hạn chế tối đa nợ quá hạn phát sinh, đặc biệt đối với khu vực Tây Nam bộ; làm tốt công tác bình xét đối tượng vay vốn để hộ nghèo, đối tượng chính sách kịp thời thụ hưởng vốn tín dụng ưu đãi của Chính phủ, trong đó quan tâm đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, tránh chia đều sẻ mỏng, hỗ trợ có hiệu quả các đối tượng vay vốn đủ điều kiện làm ăn có hiệu quả, giải quyết việc làm, tăng thu nhập, thoát nghèo bền vững; làm tốt công tác tuyên truyền để hội viên và các hộ nghèo, đối tượng chính sách tích cực tham gia thực hành tiết kiệm, tạo lập nguồn vốn cho vay. Bên cạnh đó, các cấp hội cần chủ động báo cáo cấp ủy, chính quyền, đòan đại biểu Quốc hội các địa phương về hoạt động của NHCSXH nói chung, hoạt động ủy thác của tổ chức hội nói riêng. Qua đó tranh thủ sự quan tâm, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền các cấp trong thực hiện tín dụng chính sách trên địa bàn; thực hiện tốt Chỉ thị 40 của Ban Bí thư TW Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, góp phần thực hiện tốt Chiến lược phát triển NHCSXH đến năm 2020.

PV

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác