Hỗ trợ cơ sở, dễ thành công

05/07/2013
(VBSP News) Trong thời gian gần 10 năm công tác trong ngành, anh Lê Tùng - Tổ trưởng Tổ Kế hoạch - Nghiệp vụ tín dụng NHCSXH huyện Tuy An (Phú Yên) luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao, tích cực hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ Tổ tiết kiệm và vay vốn, góp phần quản lý vốn vay hiệu quả.
Anh Lê Tùng trao đổi nghiệp vụ với  các đồng nghiệp

Anh Lê Tùng trao đổi nghiệp vụ với các đồng nghiệp

Mặc dù là Tổ trưởng Tổ Kế hoạch - Nghiệp vụ tín dụng của NHCSXH huyện Tuy An, nhưng hiện anh Tùng vẫn tham gia nhóm cán bộ tín dụng phụ trách địa bàn các xã An Cư, An Mỹ, An Hòa, An Hải. Ngoài ra, anh còn là thành viên Tổ giao dịch lưu động đến các xã An Định, An Hiệp, An Thọ, An Nghiệp, An Lĩnh. Anh Tùng cho biết: NHCSXH triển khai nhiều chương trình tín dụng với các món vay nhỏ lẻ, số lượng khách hàng lớn, khối lượng công việc nhiều. Điều này đòi hỏi cán bộ tín dụng của ngân hàng phải tinh, nhạy, biết sắp xếp công việc, thời gian sao cho khoa học, làm việc mang lại hiệu quả cao nhất. Theo anh Tùng, các tổ chức chính trị - xã hội nhận vốn ủy thác, chính quyền địa phương và Ban quản lý Tổ tiết kiệm và vay vốn góp công sức rất lớn vào hoạt động tín dụng tại địa bàn. Vì vậy, mỗi cán bộ tín dụng phải tích cực tham mưu trong công tác phân bổ vốn hàng năm; tranh thủ sự quan tâm chỉ đạo công tác quản lý vốn, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động tín dụng chính sách ở cơ sở.

Gần 10 năm công tác, anh Tùng đã tích cực hướng dẫn các hội, đoàn thể thực hiện tốt 6 công đoạn ủy thác như kiểm tra, giám sát nguồn vốn, đôn đốc thu nợ, thu lãi, huy động tiết kiệm…; phát động phong trào thi đua giữa các Tổ tiết kiệm và vay vốn trong cùng một hội, đoàn thể để có cơ sở đánh giá, khen thưởng. Anh chủ động phối hợp với chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch vốn hàng năm, phân bổ vốn đúng đối tượng, đúng mục đích, công khai dân chủ; đồng thời, chủ động kiểm tra, đánh giá phân loại nợ xấu, phối hợp xử lý các trường hợp nợ chây ỳ, quá hạn và hướng dẫn hộ vay lập hồ sơ đề nghị xử lý nợ rủi ro kịp thời… Ngoài ra, anh cũng chủ động tập huấn, đào tạo cán bộ hội và Tổ tiết kiệm và vay vốn còn yếu về nghiệp vụ tín dụng theo kiểu “cầm tay chỉ việc”; triển khai chính sách và văn bản mới kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi cho hội, đoàn thể thực hiện tốt chương trình tín dụng ưu đãi. Hàng tháng, anh đều họp giao ban định kỳ, phối hợp với ngân hàng tháo gỡ những khó khăn vướng mắc phát sinh trong công tác ủy thác vốn; tham gia các buổi sinh hoạt tổ định kỳ, đột xuất nhằm từng bước củng cố, nâng cao vai trò của Tổ tiết kiệm và vay vốn để tổ thực sự là điểm tựa của hội, đoàn thể và ngân hàng.

Nhờ những nỗ lực nói trên, trong những năm qua, dư nợ tín dụng chính sách trên địa bàn 4 xã: An Cư, An Mỹ, An Hòa, An Hải không ngừng tăng lên, nợ quá hạn giảm, chất lượng nợ ngày càng tốt hơn. Năm 2005, tổng dư nợ tín dụng chính sách của 4 xã do anh Tùng phụ trách chỉ đạt gần 8 tỷ đồng, nợ quá hạn chiếm đến 4,7%. Đến nay, tổng dư nợ 4 xã này tăng hơn 56.830 triệu đồng với 3.776 khách hàng vay vốn. Nợ quá hạn chiếm tỷ lệ rất thấp so với tổng dư nợ.

Cảm nhận về người đồng nghiệp của mình, các cán bộ trong đơn vị đều có chung nhận xét: Anh Lê Tùng là người cán bộ tâm huyết, luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao; quản lý Tổ Kế hoạch - Nghiệp vụ tín dụng hoạt động ổn định, phân công công việc cụ thể, rõ ràng. Anh cũng tích cực hướng dẫn, hỗ trợ Tổ tiết kiệm và vay vốn ở cơ sở quen với nghiệp vụ quản lý vốn vay. Nhờ vậy, chất lượng tín dụng trên địa bàn các xã do anh phụ trách ngày càng ổn định hơn.

Còn theo một số Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn, anh Tùng là người cán bộ nhiệt tình đầy trách nhiệm, mỗi lần có chủ trương, chính sách mới anh đều hướng dẫn tận tình, giúp đỡ chúng tôi trong công tác để hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn. Nhờ những nỗ lực của mình, mà nguồn vốn do anh quản lý trên địa bàn 4 xã luôn phát huy hiệu quả, được bà con sử dụng đúng mục đích để phát triển kinh tế và xóa nghèo.

Với những đóng góp và thành tích xuất sắc của mình, vừa qua, anh Lê Tùng đã được Ban Bí thư Trung ương Đoàn tặng Bằng khen nhân kỷ niệm 10 năm thành lập NHCSXH.

Bài và ảnh Việt An

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác