Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện Yên Lạc (Vĩnh Phúc) gắn bó với công tác tín dụng ưu đãi

22/05/2013
(VBSP News) Điềm đạm, giản dị là những ấn tượng đầu tiên khi chúng tôi tiếp xúc với chị Đặng Thị Kiều Oanh (ảnh) - Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện Yên Lạc (Vĩnh Phúc). Công tác ở Hội Phụ nữ huyện từ năm 2002, năm 2004 trực tiếp phụ trách hoạt động ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách.

 Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện Yên Lạc (Vĩnh Phúc) gắn bó với công tác tín dụng ưu đãi

Để hoạt động ủy thác thực sự có hiệu quả và đưa nguồn vốn trực tiếp tới tay người nghèo, chị đã chủ động xây dựng kế hoạch, thống nhất với Ban thường vụ Hội Phụ nữ huyện chỉ đạo cấp Hội Phụ nữ xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền về 6 công đoạn ủy thác trong quy trình cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Kịp thời phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các quy định của ngân hàng tới 100% Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn.

Nhằm nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ hội, cán bộ Tổ tiết kiệm và vay vốn, chị cùng với Hội Phụ nữ huyện phối hợp với NHCSXH tổ chức 27 lớp tập huấn cho 100% cán bộ hội, đoàn thể, cán bộ tổ được học tập về các quy trình, nguyên tắc thành lập tổ, tiêu chuẩn quy trình bình xét, lựa chọn người vay, cách ghi chép sổ sách, quản lý hồ sơ… nhằm trang bị cho chị em có đủ kiến thức thực hiện nhiệm vụ. Bên cạnh đó, chị còn chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở hội thành lập các Tổ tiết kiệm và vay vốn, phân công cán bộ theo dõi hoạt động của tổ, hướng dẫn duy trì sinh hoạt theo định kỳ với nội dung phù hợp. Tại các buổi sinh hoạt tổ, thành viên vay vốn đã được tuyên truyền, phổ biến các chính sách mới, đồng thời cùng nhau trao đổi những kinh nghiệm sản xuất và hướng dẫn cách làm ăn, cách xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Tập trung hướng dẫn hội viên căn cứ tình hình thực tế của mỗi địa phương, mỗi gia đình đầu tư vốn phát triển kinh tế cho phù hợp, trong 10 năm hội đã thành lập được 119 Tổ tiết kiệm và vay vốn với 4.559 thành viên tham gia, số tiền tiết kiệm được là 1.345 triệu đồng.

Là người trực tiếp chịu trách nhiệm chính về triển khai thực hiện công tác ủy thác với NHCSXH, chị thường xuyên nắm bắt tâm tư nguyện vọng của hộ nghèo và các đối tượng chính sách. Phối hợp chặt chẽ với ngân hàng để kiểm tra, giám sát thực hiện hoạt động NHCSXH, nắm bắt tiến độ giải ngân; kịp thời phản ánh, đề xuất những vấn đề mới phát sinh trong tháng; đồng thời thông báo cho Hội Phụ nữ các xã, thị trấn tập trung đôn đốc các hộ thanh toán nợ gốc, lãi đến hạn cho ngân hàng.

Sau 10 năm thực hiện ủy thác vốn vay từ NHCSXH, nguồn vốn do hội quản lý đã tăng cao. Năm 2003 khi bắt đầu nhận ủy thác từ NHCSXH, nguồn vốn do hội quản lý mới có gần 14 tỷ đồng với 3.089 hộ vay. Đến nay, tổng số vốn do hội quản lý là 93,4 tỷ đồng cho 5.197 hộ vay phát triển kinh tế gia đình. 10 năm qua Hội Phụ nữ huyện Yên Lạc giúp được 1.256 hộ thoát nghèo, 2.459 hộ vươn lên có đời sống khá. Nhiều hộ vay đã mạnh dạn đầu tư phát triển trang trại, kinh doanh dịch vụ cho thu nhập cao, vươn lên làm giàu chính đáng.

Với những nỗ lực đó, năm 2011 chị được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc; năm 2012 được nhận Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Yên Lạc vì đã có thành tích xuất sắc hoạt động tín dụng ưu đãi.

Thu Vân

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác

    Chưa có bài viết nào cùng chuyên mục.