Giảm nghèo vượt chỉ tiêu

15/05/2013
(VBSP News) Báo cáo bổ sung của Chính phủ về thực hiện nhiệm vụ kinh tế, xã hội năm 2012 gửi UBTVQH ngày 14/5 cho biết tỷ lệ hộ nghèo năm 2012 giảm 2,12% so với năm 2011, vượt chỉ tiêu so với Quốc hội đề ra là 2%.
NHCSXH đã giúp cho hàng triệu hộ nghèo trong cả nước có vốn sản xuất, thoát nghèo bền vững

NHCSXH đã giúp cho hàng triệu hộ nghèo trong cả nước có vốn sản xuất, thoát nghèo bền vững

Cụ thể, đến cuối năm 2012, tỷ lệ hộ nghèo của cả nước là 9,64%; số lượt hộ thiếu đói giảm 27,6% so với năm 2011. Đặc biệt tỷ lệ hộ nghèo ở các huyện nghèo giảm mạnh tới 7,02%, trong khi chỉ tiêu của Quốc hội là chỉ  giảm 4%.

Có được kết quả trên là do Chính phủ, các cấp, ngành và địa phương đã tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp như: tổ chức thực hiện đầy đủ các chính sách hỗ trợ cho hộ nghèo cùng với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, các dự án hỗ trợ giảm nghèo của các tổ chức quốc tế,… tạo điều kiện cho các hộ nghèo phát triển sản xuất, cải thiện đời sống, vươn lên thoát nghèo.

Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Nguyễn Thanh Hoà khẳng định số liệu thống kê là chính xác, được rà soát hàng năm từ cấp xã trở lên. Trong những năm qua, ngân sách Nhà nước gặp khó khăn nhưng các chương trình mục tiêu giảm nghèo vẫn được Đảng, Nhà nước quan tâm bảo đảm kinh phí hợp lý.

Bên cạnh đó chính sách trợ giúp người nghèo những năm trước đây đã phát huy nhiều tác dụng và lạm phát không ảnh hưởng nhiều đến đời sống người nghèo.

Tiếp tục thực hiện chỉ tiêu của Quốc hội, trong 4 tháng đầu năm 2013, công tác an sinh xã hội tiếp tục được Chính phủ quan tâm, triển khai thực hiện, như hỗ trợ tìm việc làm, hỗ trợ người nghèo, cứu đói, động viên thăm hỏi gia đình chính sách, người có công…

Tính đến thời điểm 18/4/2013, so với cùng kỳ năm trước, số hộ thiếu đói giảm 2,9%, số lượt nhân khẩu thiếu đói giảm 2,1%.

Chỉ tiêu giảm nghèo trong năm 2013 vẫn  được Quốc hội đặt ra bằng với chỉ tiêu năm 2012 là giảm 2%, riêng các huyện nghèo giảm 4%.

Thành Chung

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác